درسگفتارهایی در جامعه شناسی هنر و ادبیات 2

240,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/06/02
تاریخ شروع
1400/06/04
استاد
دکتر رضا صمیم

درسگفتارهایی در جامعه شناسی هنر و ادبیات (2) :

درباره وجوه رهایی بخش رمان رئالیستی و تئاتر اپیک

(دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر رضا صمیم

اینکه کدام مدیوم ها و ژانرهای هنری می توانند به کار رهایی جامعه از بند انقیاد بیایند از پرسش های مهمی است که جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی همواره به آن مشغول بوده است. ایده هنر برای رهایی جامعه اصولا ایده ای انتقادی است و ناظر به این واقعیت است که انسان می تواند به میانجی مواجهه اثر هنری در خود نوعی توان کنش گری برسازنده ایجاد کند. و این در برابر انفعال و پذیرندگی ای قرار می گیرد که مواجهه غیر انتقادی و منفعلانه با اثر هنری در مخاطب ایجاد می کند.

در این درسگفتار به دو ژانر در دو مدیوم ادبیات و تئاتر خواهیم پرداخت.  ژانرهایی که به دلایلی که برخواهیم شمرد  بیش از سایرین این توان را دارند تا آن مواجهه ای را که در خود نوعی توان کنش گری برسازنده ایجاد می کند پدید آورند. این دو ژانر یکی رمان رئالیستی و دیگری تئاتر اپیک است. این دو، وجوه اشتراک بسیاری دارند. بیان این وجوه اشتراک و البته مقایسه آنها برای تشخیص تفاوت های کلیدی شان از جمله کارهایی است که در این درسگفتار انجام خواهیم داد. این کار را با ارجاع مدام به بهترین نمونه های رمان رئالیستی و تئاتر اپیک خواهیم کرد. در کنار این ارجاع ها و برای تفسیر نمونه هایی که از آثار شاخص برگزیده ایم از دیدگاه های گئورگ لوکاچ و والتر بنیامین نیز بهره های بسیار خواهیم گرفت.