مقدمه ای بَر گِرافِ تَمَنّا

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
00/08/16
تاریخ شروع
00/08/18
استاد
دکتر کامران لامعی

مقدمه ای بر گراف تمنا

( دپارتمان روانکاوی آکادمی شمسه )

مدرس : دکتر کامران لامعی

ژان مارتین شارکو بر اساس تجربه بالینی مربوط به زبان پریشی طرح «چند ضلعی» خود را بنا ساخت. فروید در مفهوم زبان پریشی مشارکت می‌کند و طرح خود را بر نظریه شارکو متمرکز می‌کند، چنانکه تداعی آزاد در عنصر آکوستیک را به عنوان مرکز عملکرد زبان قرار می‌دهد. در حقیقت فروید فراموشی در انتخاب نام مناسب را نتیجه تجزیه دال ها بر اساس عملکرد تمنا می‌داند. ژاک لکان توصیف ساختاری خود را با یک گراف جهت دار گسترش می‌دهد. در این دوره برآنیم تا به جهش معرفت شناختی از شارکو تا فروید و لکان بپردازیم.