فلسفه به روایت سینما

450,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/05/11
تاریخ شروع
1400/05/13
استاد
دكتر محمد هاشمي

فلسفه به روایت سینما

( دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر محمد هاشمی

همواره به فلسفه به عنوان رشته‌ای سخت و انتزاعی که تنها می‌تواند دغدغۀ فیلسوفان و دانشجویان فلسفه باشد، نگریسته شده است. اما زندگی هر انسانی، خواه ناخواه با فلسفه عجین است و دوری از فهم فلسفه توانایی‌ها و مهارت‌های عمومی و تخصصی آدمیان را برای درست زندگی کردن، پایین می‌آورد. سینما از آن جهت که به شیوه ای انضمامی و ملموس، داستان‌هایی از زندگی آدمیان را روایت می‌کند، می تواند محمل مناسبی باشد تا بتوان کسانی که سینما را دوست دارند با فلسفه آشتی داد و به شیوۀ آسان‌تری به آنان فلسفه را آموخت. دورۀ فلسفه به روایت سینما که با چنین هدفی طرح ریزی شده در فاز اول خود، در شش جلسه، به شرح زیر انجام می‌گیرد:

جلسۀ نخست فلسفه چیست: در این جلسه تلاش می‌شود تعریف‌هایی از جهات مختلف، از فلسفه داده شود و اهمیت و کاربرد فلسفه در زندگی روزمره بررسی شود.

جلسۀ دوم رابطۀ فلسفه و سینما: در این جلسه تلاش می‌شود نظریه‌های مختلفی که در مورد رابطۀ سینما و فلسفه داده شده است بررسی شود. دربارۀ اهمیت فهم فلسفه توسط سینما سخن گفته شود و اینکه چگونه تعمق در فیلم‌ها می تواند توانایی درک فلسفی ما را از امور جهان بالا ببرد.

جلسۀ سوم افلاطون و سینما 1: در این جلسه تلاش می‌شود دیدگاه افلاطون دربارۀ حقیقت (تمثیل های غار و خط) به طور خلاصه تشریح شود و فیلم سینما پارادیزو ساختۀ جوزپه تورناتوره بر این مبنا مورد تأمل قرار گیرد.

جلسۀ چهارم افلاطون و سینما 2: در این جلسه تلاش می‌شود دیدگاه افلاطون دربارۀ حقیقت (تمثیل‌های غار و خط) به طور خلاصه تشریح شود و فیلم هفت ساختۀ دیوید فینچر بر این مبنا مورد تأمل قرار گیرد.

جلسۀ پنجم ارسطو و سینما 1: در این جلسه تلاش می­شود بخش‌های مهمی از نظریۀ فلسفی درام ارسطو(هامارتیا، اتوس، کاتارسیس) در رسالۀ فن شعر او تشریح شود و فیلم انیمیشن کوکو بر این مبنا مورد تأمل قرار گیرد.

جلسۀ ششم ارسطو و سینما 2: در این جلسه تلاش می‌شود بخش‌های مهمی از نظریۀ فلسفی درام ارسطو (هامارتیا، اتوس، کاتارسیس) در رسالۀ فن شعر او تشریح شود و فیلم راه کارلیتو اثر برایان دی پالما بر این مبنا مورد تأمل قرار گیرد.

جلسۀ هفتم دکارت و سینما: در این جلسه تلاش می­شود دو برهان اصلی دکارت در نفی تجربۀ حسی برای ادراک حقیقت (برهان رویا و برهان شیطان فریبکار) در کتاب تأملات تشریح شود و فیلم مظنونین همیشگی اثر برایان سینگر بر این مبنا مورد تأمل قرار گیرد.

جلسۀ هشتم کانت و سینما: در این جلسه تلاش می‌شود شیوه‌ای که کانت برای فهم حقیقت از طریق مقوله بندی عقلی تجربه‌های حسی بیان می‌کند تشریح شود و فیلم پنجرۀ عقبی اثر آلفرد هیچکاک بر این مبنا مورد تأمل قرار گیرد.

در صورتی که این کلاس در دوره های بعد بتواند امتداد یابد، فیلسوفان پست‌مدرن (دریدا، فوکو، لیوتار، بودریار) با همین شیوه مورد تأمل قرار خواهند گرفت.