زیبایی شناسی امر والا

60,000 تومان

زیبایی‌شناسی امر والا ؛ از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن 18

دپارتمان فلسفه آکادمی هنر شمسه

مدرس : دکتر گلنار نریمانی

شرح دوره :

امر والا در کنار امر زیبا یکی از دو مقولۀ بنیادین استتیک یا زیبایی‌شناسی است. تاریخ امر والا از یونان باستان و رسالۀ لونگینوس آغاز می‌شود، سپس در قرن هجدهم در زیبایی‌شناسی بریتانیایی و آلمانی و در اندیشۀ فیلسوفان و اندیشمندانی مانند شفتسبری، ادیسون، برک، مندلسون و کانت شکوفا می‌شود، در اندیشۀ رمانتیک‌های آلمان تداوم می‌یابد و بعد از آن هم به قرن بیستم می‌رسد تا در اشکالی نو احیا و بازتفسیر شود. در دورۀ معاصر، اندیشمندانی مانند ژیژک، لیوتار، لکان، ریشیر و  کرنی این مفهوم را برای تأمل دربارۀ پدیده‌های معاصر در سیاست، فرهنگ، اندیشه و هنر به کار بسته‌اند. در دورۀ حاضر، نظری خواهیم افکند به سیر تحول این مفهوم از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن هجدهم. نخست به رسالۀ لونگینوس، اولین رساله‌ای که منحصراً به امر والا پرداخته و از یونان باستان به دست ما رسیده است، خواهیم پرداخت و سپس نظری خواهیم افکند به صورت‌بندی‌های امر والا و نسبت آن با اخلاق، تجربۀ معنوی و دینی، سخنوری، طبیعت و  هنر در اندیشۀ اندیشمندان بریتانیایی قرن هجدهم، از جمله ادیسون، کیمز، شفتسبری و ادموند برک.

جلسه اول این کلاس برای استفاده عموم علاقمندان ، زیر همین پست به صورت رایگان بارگذاری شده است و شما می توانید پس از شنیدن جلسه اول اقدام به خرید محصول بفرمائید.

<div id=”88580194730″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/xlFOt?data[rnddiv]=88580194730&data[responsive]=yes”></script></div>