مطالعات میان‌رشته‌ای هنر غرب

480,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/11/06
تاریخ شروع
1401/11/08
استاد
دکتر جواد علیمحمدی

مطالعات میان رشته ای هنر غرب

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

مدرس : دکتر جواد علیمحمدی

۱.اصلاح گران، احیاگران سنت شمایلی هنر غرب

۲.تبین مفهوم هنر و زیبایی در رسائل و مکتوبات کارگاهی فرهنگ غرب

۳. تجربگرایان و نهضت ارمانزدایی در نقاشی عصر مدرن.