نوشتن در هنر

480,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/05/23
تاریخ شروع
1402/05/25
استاد
زروان روح‌بخشان

نوشتن در هنر/

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

مدرس : استاد زروان روح‌بخشان

نقل مشهوری است که اگر می‌توانی حرف بزنی پس می‌توانی بنویسی. آری نوشتن نه چندان دشوار است و نه چندان ساده، خاصه در مورد هنر. نگارش متن کوتاه و گویا در مورد اثر و کار هنری شاید بسیار ساده بنماید، اما از قضا موجز نوشتن دشوار است. در مقام هنرمند، نوشتن از قصد و نیت خود و انطباق آن با موضوع، شیوه و قالب کار همان قدر که دشوار می‌نماید، آسان است و فقط کمی تمرین می‌خواهد. کار نویسنده گزارش تحلیلی یا نقد هنری کمی دشوار است؛ این امر نیازمند شناخت اصول و روش‌های نگارش، توصیف و تحلیل اثر و تفسیر و ارزیابی بر مبنای ساختار و یا رویکرد نظری مشخصی است. بسیاری نویسندگان و منتقدان هم با به‌کارگیری خلاقیت، طنز و تمثیل، از حدود ساختار و چارچوب نظری فراتر رفته و متون خواندنی‌تری نوشته‌اند.

دوره نوشتن در هنر شامل مباحثی در مورد پرورش ایده و نوشتن درباره هنر است و در آن به روش‌های کلی توصیف، تحلیل و تفسیر اثر و کار هنری می‌پردازیم. امیدواریم که با به کارگیری این مفاهیم در نوشتار بتوانیم نگارش گزاره هنرمند، گزارش تحلیلی و نقد هنری تمرین کنیم. در همین راستا هر جلسه نمونه‌ای از نوشته‌های روزنامه نگاران و منتقدان هنر را مورد بررسی قرار داده و همچنین نوشته‌های شرکت‌کنندگان داوطلب را با هم می‌خوانیم.

این دوره شامل بخش‌های گزاره هنرمند (Artist Statement) در چهار جلسه، گزارش نویسی (Review) در چهار جلسه و نقد هنری در شش تا هشت جلسه خواهد بود.