نقد کانت بر خداشناسی متافیزیکی و دلایل وجود خدا

10,000,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/08/19
تاریخ شروع
1402/08/21
استاد
دکتر امیر مازیار

نقد کانت بر خداشناسی متافیزیکی و دلایل وجود خدا

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس : دکتر امیر مازیار

“ایدئال عقل محض” آخرین بخش جدل استعلایی است. بخشی که در آن کانت می‌خواهد نشان دهد که عقل ما توان اثبات وجود خداوند را ندارد و همه دلایل وجود خدا ناکام اند. کانت در این بخش طبقه‌بندی‌ای از همه انواع دلایل وجود خدا به دست می‌دهد و همه آن‌ها را نقد می‌کند. با این بخش استدلال کلی کانت در کتاب نقد عقل محض ،که متافیزیک دانشی نامعتبر است، پایان می‌یابد.

موضوعات اصلی مورد بحث:

مفهوم خدا در متافیزیک

درباره منحصر بودن همه انواع دلایل وجود خدا به سه نوع دلیل.

نقد برهان وجودشناختی

نقد برهان جهان‌شناختی

نقد برهان غایت‌شناختی

از آنجا که این بخش سرفصل جدیدی است دوستانی که پیش‌تر در این دوره‌ها شرکت نکرده‌اند می‌توانند به کلاس ملحق شوند. آشنایی کلی با فلسفه کانت برای شرکت در این دوره لازم است. در کلاس متن کتاب بر اساس ترجمه شمس‌الدین ادیب‌‌سلطانی خوانده‌ می‌شود.