منطق فانتزی در روانکاوی

7,200,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/08/20
تاریخ شروع
1402/08/22
استاد
دکتر کامران لامعی

منطق فانتزی در روانکاوی

( دپارتمان روانکاوی آکادمی شمسه)

6 جلسه 2 ساعته (12 ساعت)
آنلاین / حضوری

مدرس : دکتر کامران لامعی

منطق فانتزی در سراسر سمینار چهاردهم مانند یک موتیف تکرار می شود، اگرچه هیچ درسی به آن اختصاص داده نشده است. عبارت «مجموعه تهی» در آموزه های لکان برای اولین بار در این سمینار ظاهر می شود تا به کمک آن تمایز بین «سوژه بیان» و «سوژه اعلام» را مطرح ‌کند. سمینار چهاردهم نقطه همگرایی سخنان لکان در باب سمپتوم است بطوریکه در پایان از اصول موضوعه برای فانتزی صحبت می‌کند. فروید، مانند لکان، نظریه خود در باب فانتزی را با ارجاع به سایر دکترین ها تشکیل می دهد: او هرگز در وجود واقعیت مادی شک نمی کند، اما در می یابد که در رابطه با این واقعیت مشترک، هرکسی واقعیت روانشناختی خود را دارد. سرانجام، فروید مفهوم «واقعیت روانی» را پیشنهاد می‌کند، زیرا او عملکرد بیماری‌زای فانتزی را تشخیص می‌دهد. روان رنجوری‌ها می‌توانند تخیلات متفاوتی را تشکیل دهند، حتی اگر رویداد یکسانی را تجربه کنند. خیال‌پردازی‌های آرزومندانه شکل‌گیری سمپتوم را تعیین می‌کنند، به زبان روزمره می توان واقعیت روانی را به این معنا ترجمه کرد که هر سوژه به شیوه خود دنیای مادی را می شناسد و این دقیقاً سوبژکتیویته است. در این دوره برآنیم تا به بررسی فانتزی از منظر روانکاوی بپردازیم.