مبانی نظری سینما؛ بررسی و نقد آثار سینمایی (به همراه سؤالات و پاسخنامه تشریحی/ ویرایش 1402)

1,700,000 ریال

مبانی نظری سینما؛ بررسی و نقد آثار سینمایی (به همراه سؤالات و پاسخنامه تشریحی/ ویرایش 1402)

مولف: مهدی فرخی

این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است. فصل های 1 تا 6 حاوی اطلاعات مربوط به سینما و نقد و آثار سینمایی است.

  1. سالهای نخست سینما
  2. آخرین دوره سینمای صامت (1929-1919)
  3. سینمای ناطق (1945-1926)
  4. دوره بعد از جنگ (1967-1946)
  5. سینمای 1960 تا آغاز قرن 21
  6. کارگردان های مطرح قرن 21
  7. سؤالات و پاسخنامه تشریحی (سؤالات تخصصی ) کنکور کارشناسی ارشد 9 سال گذشته تا سال 1402.

 

کتاب مبانی نظری سینما برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد در رشته های تئاتر، ادبیات نمایشی و سینما توصیه می گردد.

 

ناموجود