تخفیف!

نشانه‌ سرا؛ مبانی نشانه شناسی

19,000,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/08/16
تاریخ شروع
1402/08/18
استاد
هیئت علمی نشانه سرا

دپارتمان نشانه سرای مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه برگزار می‌کند:


عنوان دوره:
مبانی نشانه شناسی

زیر نظر دکتر حمیدرضا شعیری

از نشانه شناسی ساختگرا تا نشانه معناشناسی گفتمانی – دکترحمیدرضا شعیری

نشانه شناسی ساختارگرا؛ (از فرمالیسم روس تا ساختارگرایی مکتب پاریس) – دکترعلی عباسی

نشانه شناسی عمومی؛ (سوسور، یلمزلف، پیرس، بارت، گرمس، اکو) – دکتر مرضیه اطهاری

 

مشاهده برنامه و جزئیات دوره