نقد و نظریۀ ادبی و هنری رولان بارت

4,800,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/09/04
تاریخ شروع
1402/09/06
استاد
دکتر نیلوفر آقاابراهیمی

نقد و نظریۀ ادبی و هنری رولان بارت

دپارتمان نشانه شناسی آکادمی شمسه

4 جلسه 2 ساعته (8 ساعت)
آنلاین

مدرس : دکتر نیلوفر آقاابراهیمی

جلسه اول: نوشتار : از تعهد تا آزادی

جلسه دوم: اسطوره شناسی

جلسه سوم: نقد و نشانه شناسی ساختارگرا

جلسه چهارم: پساساختارگرایی