شرح نقد عقل محض کانت (حل تعارضات جهان شناختی عقل محض2)

720,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/04/30
تاریخ شروع
1402/05/01
استاد
دکتر امیر مازیار

شرح نقد عقل محض کانت (حل تعارضات جهان شناختی عقل محض2)

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس : دکتر امیر مازیار

A518_ A567

B546_B595

کانت پس از بیان  ماهیت تعارضات عقل محض و لزوم خارج کردن عقل از وضعیت تعارض و پس از اینکه مشکل اساسی پرسش‌های جهان‌شناختی  و خطای راه‌یافته در پاسخ‌های آن‌ها را روشن می‌کند، از دو اصل تنظیمی و تقویمی درباره ایده‌های جهان‌شناختی صحبت می‌کند و بیان می‌کند اگر این ایده‌ها را مطابق اصل تنظیمی به کار ببریم مشکل این تعارضات از اساس رفع خواهد شد. سپس کار برد این اصل را درباره ایده‌های چهارگانه جهان شناختی شرح می‌دهد. در این قسمت از متن حل تعارضات مربوط به ایده‌های جهان‌شناختی مطابق با کاربرد اصل تنظیمی عقل توضیح داده می‌شود.

متن مبنا  ترجمه شمس‌الدین ادیب سلطانی از کتاب نقد عقل محض است که در کلاس خوانده و شرح داده خواهد‌شد.