تکامل فرهنگ

3,600,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/09/02
تاریخ شروع
1402/09/04
استاد
دکتر کامران پاک نژاد

تکامل فرهنگ؛ آشنایی با دانش مِمِتیک و کاربردهای آن در مطالعات فرهنگی و هنری

دپارتمان مطالعات بینارشته‌ای آکادمی شمسه

3 جلسه 2 ساعته (6 ساعت)

آنلاین/ حضوری

مدرس : دکتر کامران پاک‌ نژاد

آیا الگوهای رفتار تکاملی صرفا در سطح زیستی (ژنتیک) مشاهده می شود؟ مطالعات متعددی نشان داده است که عناصر فرهنگی نیز در فرآیند رشد، تحول و توسعه خود از الگوهای رفتار تکاملی تبعیت می کنند. عناصر اطلاعات فرهنگی نیز همانند اجزای حامل اطلاعات در سطح ژنتیک (مولکول DNA) تکثیر می شوند و در فرآیند همانندسازی خود دچار تغییراتی هر چند خُرد می شوند (جهش) و سرانجام این نسخه های جهش یافته در رقابتی با یکدیگر متناسب با میزان سازگاری خود با شرایط محیطی، تحت تاثیر فرآیند انتخاب طبیعی فرهنگی قرار می گیرند. مطالعه جزئیات این فرآیند سه گانه در قالب حوزه بینارشته ای نوینی تحت عنوان تکامل فرهنگ یا دانش مِمِتیک (Memetics) انجام می پذیرد.

با این مقدمه مباحثی که در این دوره مطرح خواهند شد عبارتند از:

– مروری بر تاریخچه مبحث تکامل فرهنگ

– هم تکاملی (Coevolution) ژن و فرهنگ

– صورت بندی عناصر فرهنگی (مِم ها) در قالب سیستم های نشانه ای

– آشنایی با سیستم های پیچیده سازگار (CAS)

– سیستم های نشانه ای به مثابه نوعی از سیستم های دینامیکی پیچیده

– تکامل فرهنگ (به مثابه نوعی سیستم پیچیده)

– معرفی مدل مطالعاتی بینارشته ای در حوزه فرهنگ و هنر