تخفیف!

ترم نخست دوره جامع تاریخ فلسفه غرب

25,900,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/10/17
تاریخ شروع
1402/10/19
استاد
هیئت علمی مدرسه فلسفه

دوره جامع تاریخ فلسفه غرب

 

شرح دوره ترم نخست تاریخ فلسفه غرب

فلسفه یونان (1): از آغاز تا افلاطون / دکتر سید جمال‌الدین میر شرف‌الدین

هدف ما در این دورۀ کوتاه، بررسی مهمترین و اساسی­‌ترین مسائل اندیشه فلسفی یونانی از آغاز تا افلاطون است به گونه‌­ای که به شناختی مختصر اما مفید از جان­مایه جهان یونانی برسیم و بتوانیم بنیادهای تکوین تمدن و تفکر غربی را در سرآغازهای یونانی­اش بیابیم.

 • جلسۀ نخست: با نگاهی به خاستگاه‌­های اساطیری اندیشه فلسفی به پیوند پولیس و لوگوس در برساختِ تفکر فلسفی و حیات سیاسی_اجتماعیِ همراه با آن می‌پردازیم.

 

 • جلسۀ دوم: وارد متن تفکر فلسفی شده و جریان‌های اصلی اندیشه نخستین یونانی را با تمرکز بر مسائل اصلی نزد نخستین اندیشمندان فلسفی به ویژه هراکلیتوس و پارمنیدس پی می‌گیریم.

 

 • جلسۀ سوم: با نیم‌­نگاهی به رخدادهای سیاسی-اجتماعی سده پنجم پیش از میلاد به جنبش سوفیسم و واقعه محاکمه و مرگ سقراط می‌پردازیم.

 

 • سه جلسۀ پایانی: بخش‌­های اصلی فلسفه افلاطون، از سیاست و اخلاق تا متافیزیک و طبیعیات را می‌کاویم و به جنبه‌های اصلی تأثیرگذار و نیز زنده تفکر افلاطون در طول تاریخ فلسفه و نزد سنت‌­های فکری متعدد تا زمانه معاصر اشاراتی می­کنیم.

 

فلسفه یونان (2): ارسطو و فلسفه ما بعد ارسطویی / دکتر امیر حسین ساکت

 • جلسۀاول: ارسطو، منطق و مابعدالطبیعه
 • جلسۀدوم: ارسطو، طبیعیات، اخلاق و سیاست
 • جلسۀسوم: کلبیان و شکاکان
 • جلسۀچهارم: رواقیان
 • جلسۀپنجم: اپیکوریان
 • جلسۀششم: نو افلاطونیان

 

فلسفه اسلامی / دکتر امیر مازیار

در این دوره سعی می‌کنیم چگونگی شکل‌گیری فلسفه اسلامی از دل فلسفه یونانی، ساختار کلی این فلسفه، ادوار این فلسفه، جایگاه دین، اخلاق، سیاست و هنر و زیبایی در آن و منازعات آن با متشرعان، متکلمان و عارفان و تاثیری را که ‌این منازعات بر ساختار و مباحث فلسفه اسلامی داشته‌اند مورد بحث قرار دهیم.

منظر کلی تاریخی است، اما تلاش می‌کنیم از خلال موضوعات گوناگون تحولات فلسفه اسلامی را شرح دهیم.

در خلال این مواجهه تاریخی و موضوعی بر چهره‌هایی همچون فارابی، ابن‌سینا، غزالی، فخر رازی، سهروردی، ابن عربی، ملاصدرا و طباطبایی متمرکز خواهیم شد.

 • جلسه نخست: فلسفه اسلامی و خاستگاه یونانی

(انتقال قلسفه یونانی به ایران و جهان اسلام، آثاری که ترجمه شدند، تغییرات ساختاری و غیرساختاری  در فلسفه اسلامی)

 • جلسه دوم: مکاتب مهم فلسفه اسلامی

(مشاء، اخوان‌الصفاء و نوافلاطونیان، اشراق، حکمت متعالیه، فلسفه اسلامی معاصر)

 • جلسه سوم: فلسفه اسلامی و دین

نزاع دین و فلسفه در جهان اسلامی، فلسفه دین فیلسوفان مسلمان: خدا، آفرینش، وحی،معجزه و معاد غیرجسمانی)

 • جلسه چهارم: فلسفه اسلامی و کلام

(کلام پیش از غزالی، غزالی، فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی)

 • جلسه پنجم: فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست

(جایگاه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست در فلسفه اسلامی، روش فلسفه اخلاق و سیاست، متون فلسفه اخلاق و سیاست)

 • جلسه ششم: فلسفه اسلامی، هنر و زیبایی

(جایگاه و محورهای بحث از زیبایی و هنر، فن شعر، موسیقی، تخیل و زیبایی)

 

فلسفه قرون وسطی / دکتر بهنام اکبری

در این جلسات به سیر فلسفه در سده‌های میانه از زمان بسته شدن آکادمی، یعنی حدود سال 500 م. تا دوران رنسانس، یعنی حدود سال 1500 م. می‌پردازیم. خواهیم کوشید تا اهمّ آراء فیلسوفان سده‌های میانه و نسبت این آراء با دو بال تمدّن غرب، یعنی یونانیّت و مسیحیت را بیان کنیم، سیر تطوّر این آراء و نسبت آن‌ها را با یکدیگر مشخّص سازیم و نیز روشن کنیم که این آراء نسبت به اندیشۀ یونانی چه چرخشی یافته و بعدها پیوند آن با اندیشۀ مسیحی چگونه فلسفه‌ای را رقم زده که غربِ جدید در رد و قبول آن بروز و ظهور یافته است. شناخت فلسفۀ سده‌میانه باید شناختی مستقیم از آن و نه از لابه‌لای سخنان منتقدان و متفکّران دورۀ جدید باشد. در این شناخت خواهیم دید که نه تنها این دوران سترون نبوده است، بلکه آنچه اندیشۀ فلسفی مغرب‌زمین تلقّی می‌شود تا حد زیادی برخاسته از این دوران بوده و فلسفۀ غربی سیری از یونان به سده‌های میانه و دوران جدید داشته و این اعصار سده‌های گسستِ اندیشۀ غربی نبوده است.

 جلسۀ نخست:

 • با محوریت مبانی اندیشۀ یهودی – مسیحی
 • بررسی و تحلیل مبانی یهودیت و مسیحت و نگاهی به قرائت پولسی از مسیحیت (خلقت‌باوری، مسألۀ گناه نخستین، هبوط، شر بودن عالم ماده، تثلیث و غیره)

جلسۀ دوم:

 • با محوریت رابطۀ عقل و وحی و انواع الهیات مسیحی
 • دیونیسیوس مجعول (مبانی مسألۀ وجود در فلسفۀ سده‌های میانه، الهیات سلبی)
 • اوگوستینوس (عقل و ایمان، معرفت‌شناسی اشراقی، مسألۀ شرور)

جلسۀ سوم:

 • با محوریت بنیادگذاری اندیشۀ سده‌های میانه
 • بوئتیوس (بنیادگذاری اندیشۀ غربی، طرح وجودشناسیِ سده‌های میانه و اصطلاحات آن، انتقال اندیشه‌های رواقی به سده‌های میانه، بحث مشیّت الهی و اختیار)
 • نخستین متفکّران مدرسی: آنسلم و آبلار (برهان وجودی، تمایز فلسفه و دین، بحث کلّیات نزد آبلار، فلسفۀ اخلاق آبلار)

جلسۀ چهارم:

 • با محوریت فلسفۀ مدرسی و ارسطویی
 • دانشگاه‌ها، فرق مسکینان (تأسیس دانشگاه‌ها و تأثیرات آن، فِرق مهم مسکینان مسیحی)
 • ورود فلسفۀ اسلامی به غرب لاتینی (تأثیرات ابن‌سینا و ابن‌رشد، بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ مدرسی، طرح‌ریزی وجودشناسی سده‌های میانۀ متأخّر، ارسطو و تفسیر او)
 • ارسطوگرایی: آلبرتوس و توماس آکوئینی (تمایز مابعدالطبیعه و علم کلام، معرفت‌شناسی ارسطویی، براهین پسینی وجود خدا، نظریۀ تشابه، وجودشناسیِ متأثّر از ابن‌سینا)

جلسۀ پنجم:

 • با محوریت گرایش افلاطونی – اوگوستینوسی و رازورزی مسیحی
 • نخستین متفکّران غیرارسطویی و نقد ارسطو، بوناونتورا و اندیشۀ او
 • اکهارتوس (رازورزی مسیحی، وحدت وجود، الهیات سلبی، نقد منطق ارسطویی، تفسیر خداوند به مثابه ظلمت)

جلسۀ ششم:

 • با محوریت فلسفۀ سیاسی در سده‌های میانه و اندیشۀ عصر سیمین
 • اوکام (فلسفۀ سیاسی در سده‌های میانۀ متأخّر)
 • واپسین اندیشمندان و رجعت به یونان: سوآرز (تمایز وجود و ماهیت، گرایش‌های ابن‌رشدی و نقد ابن‌سینا، رجعت به ارسطوی یونان، طرح مسألۀ موضوع مابعدالطبیعه)

 

اطلاعات ثبت نام ترم نخست

 • شهریه هر کلاس: 720/000 تومان
 • شهریه هر ترم (4 کلاس): 2/880/000 تومان
 • شهریه ترم اول با تخفیف: برای دوستانی که تمام کلاس‌ها را شرکت نمایند، 10 درصد تخفیف منظور می‌گردد.
  (شهریه با 10 درصد تخفیف 2/590/000 تومان است.)
 • پرداخت قسطی: دوستانی که در سه و یا چهار کلاس ثبت نام نمایند، می‌توانند شهریه خود را در دو قسط پرداخت نمایند.
  (نصف مبلغ شهریه هنگام ثبت نام و مابقی تا هفته نخست بهمن ماه پرداخت و تسویه می‌گردد.)

 

ناموجود