استیتمنت نویسی

4,800,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/08/30
تاریخ شروع
1402/09/01
استاد
زروان روح‌بخشان

استیتمنت نویسی

دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

4 جلسه 2 ساعته (8 ساعت)

آنلاین / حضوری

مدرس : استاد زروان روح‌بخشان

در امتداد کارگاه نوشتن در هنر بنا داریم به مبحث نگارش استیتمنت یا گزاره هنرمند بپردازیم. در این دوره چهار جلسه‌ای، ابتدا به تعاریف کلی استیتمنت و انواع آن پرداخته و نمونه‌هایی از گزاره های هنرمندان ایرانی و فرنگی را بررسی می‌کنیم. سپس نوشتن آن را بر مبنای یک مجموعه یا پروژه تمرین خواهیم کرد.

تلاش می‌کنیم تا هنرجویان نحوه‌ بیان ایده، توصیف فرمی و مفهومی و چگونگی فرایند کار خود را یافته و متن خود را بنویسند؛ این تمرین در راستای نوشتن از چرایی و چگونگی و چیستی کار بر مبنای اصول اولیه نگارش گزاره هنرمند انجام می‌شود؛ شفافیت و کوتاه بودن ویژگی اصلی چنین متونی است. البته از آنجایی که در موارد خاص، همچون پروژه‌های پژوهش محور، ممکن است شیوه نگارش تغییر کند، در صورت نیاز نگارش گزاره‌هایی فراتر از این حدود را هم تمرین خواهیم کرد.