آلفرد نورث وایتهد: فلسفه فرآیندگرا

3,600,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/09/04
تاریخ شروع
1402/09/06
استاد
پروفسور ماریا رِجینا بریوسکی

آلفرد نورث وایتهد: فلسفه فرآیندگرا

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

3 جلسه 2 ساعته (6 ساعت)

آنلاین

مدرس : پروفسور ماریا رِجینا بریوسکی

 

دَرب فلسفه آلفرد نورث وایتهد، این فیلسوف کمتر شناخته شده در ایران، بر پاشنه‌ی فرآیند می‌چرخد. او از فیلسوفان ویژه‌ی قرن اخیر است که همچنان ایده‌ی وجود خدای فلسفی را حفظ کرده و با تغییر دادن مفهوم آن به عنوان یک خدای رخدادگرا در نسبت با هر موقعیت و اشیا ابدی همیشه باز، خود را از پیشینی بودن نجات می‌دهد. مفاهیم زمان و مکان در اندیشه وایتهد پسینی هستند و او بجای استفاده از فهم برای انسان و نافهمی برای دیگر موجوداتِ بی-مغز از ایده “گیرِش” بهره می‌برد که دیگر طبقه‌بندی موجودات بر پایه مغز و مشتقات آن را پی نمی‌گیرد.

روی هم رفته فلسفه رخدادگرای وایتهدی تاثیر شگفت انگیزی بر فلسفه معاصر گذاشته، از جمله کسانی که از او تاثیر گرفته‌اند می‌توان به “ژیل دلوز” اشاره کرد. دلوز در کتاب “درباره تا: لایب‌نیتس و باروک” فهم وایتهد از رُخداد را می‌ستاید و او را از بزرگان تاریخ فلسفه جهان می‌پندارد.

در این دوره پروفسور برویسکی متخصص در حوزه وایتهدشناسی سعی در توضیح اجمالی فلسفه او خواهد داشت. در این دوره با کلیات فلسفه‌ی وایتهد آشنا شده و خواهیم کوشید که نقش وایتهد را در فلسفه معاصر توضیح داده و بویژه به زیبایی‌شناسی او نزدیک شویم. همچنین، برخی ترم‌های مهم فلسفه وایتهد از جمله”موقیت، اشیا ابدی، خدا، زیبایی‌شناسی، رخداد و پیوستگی” در این دوره بررسی خواهند شد.