دپارتمان اسطوره‌شناسی آکادمی شمسه

 

دپارتمان اسطوره‌شناسی

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید

استاد ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق

بررسی و تحلیل اسطوره‌های ایرانی (1)

بررسی و تحلیل اسطوره‌های ایرانی (2)

اسطوره‌های ایرانی و آفرینش هنری

اسطوره‌های شاهنامه و آفرینش هنری (1)

اسطوره‌های شاهنامه و آفرینش هنری (2)

اسطوره‌های هندی و آفرینش هنری

اسطوره و هنر در یونان باستان

اسطوره و هنر در روم باستان

بررسی تطبیقی اساطیر بین‌النهرین و ایران

استادان ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق/بهمن نامورمطلق/ محمد جعفری دهقی

دورۀ اسطوره‌شناسی (1): روش و آفرینش

استادان ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق/بهمن نامورمطلق

دورۀ اسطوره‌شناسی (2): نگرش و کنش

استاد عباس مخبر

اسطوره و هنر

بازخوانی جوزف کمبل

مبانی اسطوره‌شناسی