معرفی مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داخلی در حوزه هنر

مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داخلی در حوزه هنر/ پیشنهاد – آکادمی شمسه

 • فصلنامه اثر (علمی، ترویجی)
 • نشریه باغ نظر (علمی، پژوهشی)
 • مجله بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی (علمی، پژوهشی)
 • دو فصلنامه پژوهش هنر (علمی، ترویجی)
 • نشریه پژوهشی باستان سنجی (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه تئاتر (علمی، پژوهشی)
 • مجله جلوه هنر(علمی، ترویجی)
 • مجله صفه (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه کیمیای هنر (علمی، پژوهشی)
 • نشریه گلجام (علمی، پژوهشی)
 • نشریه مدیریت شهری (علمی، پژوهشی)
 • دو فصلنامه مرمت و معماری ایران (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه مسکن و محیط روستا (علمی، پژوهشی)
 • نشریه مطالعات هنر اسلامی (علمی، پژوهشی)
 • دو فصلنامه مطالعات معماری ایران (علمی، پژوهشی)
 • نشریه مطالعات تطبیقی هنر (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه مطالعات شهری (علمی، پژوهشی)
 • نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر (علمی، پژوهشی)
 • نشریه معماری و شهرسازی ایران (علمی، پژوهشی)
 • مجله منظر (علمی، ترویجی)
 • نشریه نامه معماری و شهرسازی (علمی، پژوهشی)
 • نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی (علمی، پژوهشی)
 • نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه نقش جهان – مطالعات نظری و فناوریهای نوین معماری و شهرسازی (علمی، پژوهشی)
 • نشریه نگارینه (هنر اسلامی) (علمی، ترویجی)
 • فصلنامه نگره (علمی، پژوهشی)
 • دو فصلنامه هنرهای نمایشی و موسیقی (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه هنرهای تجسمی (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه هنرهای زیبا (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی (علمی، پژوهشی)
 • فصلنامه هویت شهر (علمی، پژوهشی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *