دپارتمان رویکردهای نظری به هنر آکادمی شمسه

دپارتمان رویکردهای نظری به هنر آکادمی شمسه

 

دپارتمان رویکردهای نظری به هنر برگزارکننده کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مطالعات نظری هنر که شامل
رویکردهای فرمالیسم، فمینیسم، جامعه شناسی، پدیدارشناسی، تحلیل گفتمان، شمایل شناسی،
هرمنوتیک، روانکاوی، پسا استعماری و نشانه-معناشناسی است.

 

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید

 

 

استاد ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

رویکردهای نظری به هنر؛ اسطوره‌شناسی

استاد مهدی انصاری

رویکردهای نظری به هنر؛ تحلیل گفتمان

استاد هلیا دارابی/ استاد هلیا همدانی

رویکردهای نظری به هنر؛ فمینیسم

استاد کامران لامعی

رویکردهای نظری به هنر؛ روانکاوی

استاد امیر مازیار

رویکردهای نظری به هنر؛ هرمنوتیک

استاد مسعود علیا

رویکردهای نظری به هنر؛ پدیدارشناسی

 

خانه اندیشمندان علوم انسانی