اساتید و هیئت علمی آکادمی شمسه

اساتید آکادمی شمسه/

نام و نام خانوادگیسوابق تحصیلیسوابق آموزشی و اجرایی
 محمد ضیمراندکتری معرفت‌شناسی و آموزش فلسفه، دانشگاه ماساچوست، آمریکافیلسوف، مورخ و منتقد هنری،  مدرس دانشگاه های ماساچوست، هنر و تهران
 مرتضی مردیهادکتری فلسفه (روش شناسی)، دانشگاه نانت (فرانسه)نویسنده، روزنامه نگار، مترجم و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 بهمن نامور مطلقدکتری ادبیات تطبیقی، دانشگاه بلزپاسکال در

کلرمون-فران، فرانسه

استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی
مسعود علیادکتری فلسفه از موسسه حکمت و فلسفهمترجم و پژوهشگر ایرانی حوزۀ فلسفه و استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر
حسینعلی نوذریدکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهرانپژوهشگر و نظریه‌پرداز حوزه علوم سیاسی ،عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 شهرام پازوکیدکتری فلسفه، دانشگاه تهرانپژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و عضو گروه فلسفه فرهنگستان هنر ایران
 اسماعیل بنی اردلاندکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهرانریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر، ریاست دانشکده سینما و تئاتر
 عباس مخبرکارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه تهرانمترجم و پژوهشگر در زمینه‌های علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، اسطوره‌شناسی و ادبیات
ابوالقاسم اسماعیل پوردکتری فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهرانهیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده، مترجم و اسطوره شناس

استاد مدعو دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای 2006-2004

 حمیدرضا شعیریدکتری معناشناسی، دانشگاه لیموژ فرانسهنشانه‌شناس، معناشناس، کارگردان تئاتر و منتقد ادبی و هنری و هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 حمید سوریدکتری تاریخ هنر، دانشگاه کالیفرنیامحقق، پژوهشگر، مورخ و منتقد هنری
 عبدالمجید شریف زادهدکتری پژوهش هنر، دانشگاه شاهدعضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی

مدیر پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی

 امیر نصریدکتری فلسفه هنر،  دانشگاه علامه طباطباییهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 عطاالله کوپالدکتری پژوهش هنر و مطالعات تئاتر، دانشگاه تهرانرییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 سعید اسدیدکتری مطالعات تئاتر ، دانشگاه تهران، مدیر مجموعه تئاتر شهرهیئت علمی دانشگاه تهران، نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر، مدیریت تئاتر مولوی، عضو شورای پژوهشی اداره کل هنرهای نمایشی، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر
 امیر مازیاردکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطباییمدیرگروه دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی دانشگاه هنر، مدیر علمی انتشارات حکمت
 مصطفی مهرآئیندکتری جامعه شناسی، تربیت مدرسمدرس دانشگاه، هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدیریت موسسه رخداد تازه
 کامبیز موسوی اقدمدکتری تاریخ هنر و مطالعات بصری،

دانشگاه منچستر انگلستان

هیئت علمی دانشگاه هنر، مدرس دانشگاه متروپولیتن منچستر
 هلیا دارابیدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه هنر
 حمید ششجوانیدکتری کارآفرینی فرهنگی با گرایش اقتصاد هنر، هلندمدرس دانشگاه های هنر اصفهان و دانشگاه بین‌المللی امام رضای مشهد
 بهنام کامرانیدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه هنر، برگزار کننده بیش از 100 نمایشگاه داخلی و خارجی نقاشی
 نغمه ثمینیدکتری پژوهش هنر، دانشگاه تهرانهیئت علمی دانشگاه تهران، نویسنده، فیلم نامه نویس، روزنامه نگار و نمایشنامه نویس
 زهرا ایرانی صفتدکتری نقد هنری، دانشگاه SDSU، کالیفرنیامدرس دانشگاه های شریعتی، الزهرا و علم و فرهنگ
محمد مهدی اردبیلیدکتری فلسفه غرب ، دانشگاه تبریز عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدرس دانشگاه هنر و علامه طباطبائی
مقالات : بیلدونگ: ریشه ها، کارکردها و دلالت ها ، متافیزیک، بهار و تابستان 99

مرگ خدای نیچه: اعلامیه ای سرخوشانه یا مرثیه ای سوگوارانه؟، پژوهشنامه فلسفه دین ،99 /  هردر و ظهور فلسفه فرهنگ، پزوهش های فلسفی ، 98 و …

کتب :  آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، تهران: روزبهان، ۱۳۹۰.

هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی، تهران: علمی، ۱۳۹۴.

پرتابهای فلسفه، تهران: ققنوس، ۱۳۹۹ و …

 امیرعلی نجومیاندکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه لستر انگلستانهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 علیرضا عامریدکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 اسماعیل اریبدکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 علی اصغر میرزایی مهردکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
 نادر شایگان فردکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
مقالات : بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تأکید بر نقاشی های سزان، شناخت ، 1393. / تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی، شناخت، 1397.کتب :  کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره، هرمس ، 1399.تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو-پونتی، هرمس ، 1397 و …
 زینب صابردکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 کیارش زندیدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه سوره، عضو انجمن فیلمسازان بین المللی آسیفا، داور، دبیر و مشاور بین المللی فیلم انیمیشن
 محمد منصورهاشمیکارشناسی ارشد فلسفه ،دانشگاه تهرانداستان نویس، پژوهشگر در حوزه فلسفه، ادبیات و دین
 شهریار اسدیکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه شیراز
 ساغر پزشکیاندانش آموخته رشته نقاشی مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریسمدرس دانشگاه های هنرهای زیبا، الزهرا و شاهد
 علی ندائیکارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنرمدرس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 اکبر نیکان پورکارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تهران و دارای مدرک درجه یک (دکتری هنر) از شورایعالی ارزشیابی هنرمندان کشورتصویر‌ساز کتاب‌های کودکان و تصویرساز برای مطبوعات کودک و نوجوان به مدت 20 سال، طراحی وایلستراسیون کتاب‌های کودکان بیشتر از 50 کتاب، مدرس دانشگاه
 مهدی حبیبیکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه تربیت مدرسهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
 امین نورانیکارشناس نقاشی دانشکده هنرهای زیبامدیریت آتلیه شن، برگزار کننده بیش از 10 نمایشگاه انفرادی
 محمود نفیسیکارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرسمدرس دانشگاه سوره
 امین حامی خواهکارشناسی ارشد سینمامدرس دانشگاه سوره،  پژوهشگر حوزه سینما
 بهزاد صحتیکارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه هنر، الزهرا و پارس
 سعید احمدیکارشناسی ارشد سینما، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزمدرس دانشگاه های تهران، سوره، هنر و معماری
 رامتین شهبازیدانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزهیئت علمی دانشگاه سوره، پژوهشگر و منتقد فیلم
 حسن خوبدلدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهانمدرس دانشگاه تهران و هنر، مترجم کتاب های کلمات عکاسی، درآمدی بر نظریه های عکاسی، عکاسی، گراهام کلارک
 

محمدرضا مریدی

 

دکتری جامعه شناسی هنر، دانشگاه هنر تهرانهیئت علمی دانشگاه هنر تهران، مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی هنر در خانه هنرمندان
 عبدالحسن پیروزدکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطباییمدرس دانشگاه هنر و معماری، امام صادق و قم
محمد وکیلیدکتری مدیریت بازرگانیمدرس و طراح سوالات استعداد تحصیلی و GMAT، مدیر سایت مرجع لستعداد تحصیلی در ایران، مولف پرفروش ترین کتاب استعداد تحصیلی آزمون دکتری
مهرنوش غضنفریدکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیمدرس دانشگاه شریعتی و پارس
مهدی انصاریدانش آموخته دکتری فلسفه هنرمدیر مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه، مشاور علمی مجمع فلاسفه ایران
مقالات: بررسی تطبیقی الگوی آفرینش اثر هنری در بین النهرین ویونانکتب : هنر از دریچه نظریه ؛ درسگفتارهایی پیرامون نقد و نظر در هنر : انتشارات روزبهان. / زبان تخصصی هنر ؛ دایره المعارف واژگان و اصطلاحات ، انتشارات کلک آزادگان
آرش حیدریدکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائیمدرس دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه علم و فرهنگ
مسعود حسینیدکتری فلسفه‌ غرب دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه تهران
آیدین کیخاییدکتری در اندیشه سیاسی و اجتماعی،دانشگاه یورک، تورنتوکاندیدشدن رساله دکتری برای جایزه بهترین رساله سال ، مدرس فلسفه در دانشگاه یورک
علی ذاکریکارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تربیت مدرسمدرس دانشگاه تهران، هنر، تربیت مدرس

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

کیانوش غریب پورکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنرمدرس دانشگاه هنر، سوره

طراح و تصویرگر و مدیر جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران

و هیئت مدیره انجمن طراحان پوستر تاتر ایران

زروان روح بخشانکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنرهای زیباکیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر دانشگاه علم و فرهنگ،

عضو شورای سیاست‌گذاری مجله پشت بام و سردبیر مجله آنلاین پشت بام

کامران لامعیپست دکترا، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهرانبورس دوره پست دکترا، بنیاد ملی نخبگان،

بورس پژوهشی، مرکز ملی تحقیقات علمی CNRS، فرانسه

بورس وابسته آموزشی-پژوهشی، دانشگاه پاریس، فرانسه

بورس دکتری، دانشگاه پاریس، فرانسه

تدریس در دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس

تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور

هانی اشرفیدکترا فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتدریس در دانشگاه تهران، موسسه تعلیم خرداد، تشکل دانشجویی دانشکده فنی

مقالات چاپ شده در نشریه های دانشگاه خوارزمی و علامه طباطبائی

مهدی رفیعکارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهرانمدرس، مؤلف و مترجم مقالات و کتب فلسفه

مقالات چاپ شده در مجله سینما و ادبیات، مجله هنر آگه، مجله بخارا، روزنامه اعتماد

جواد علیمحمدیدکترا پژوهش هنر، دانشگاه شاهدعضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، رئیس گروه تاریخ فرهنگستان هنر
گلنار نریمانیپست دکترا فلسفه، دانشگاه فرانسهنویسنده، پژوهشگر و مدرس فلسفه
احمد رستمعلیکارشناسی ارشد تأتر، دانشگاه سورهتاریخ پژوه و پژوهشگر حوزه هنر
نوید نادریدکترا ادبیات، دانشگاه دوک (کارولینای شمالی)پژوهشگر پسا دکترا دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه دوک، مدرس دانشگاه

علامه طباطبائی

امیررضا نوری پرتودانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علوم تحقیقات تهرانمدرس دانشگاه سوره، دانشگاه هنر و دانشکده صدا و سیما

منتقد و پژوهشگر حوزه سینما

مهدی پارسادکترای فلسفه از دانشگاه علامه طباطباییمدرس گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان، دبیر مجموعه‌ی دفترهای فلسفه در انتشارات رخداد نو

برخی از ترجمه ها : ترجمه‌ی کتاب مبانی نشانه‌شناسی نوشته‌ی دنیل چندلر، انتشارات سوره‌ی مهر، 1386./ ترجمه‌ی کتاب فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روان‌کاوی لکانی نوشته‌ی دیلن اونز، انتشارات گام نو، 1386./ ترجمه‌ی کتاب فلسفه‌ی نقادی کانت نوشته‌ی ژیل دلوز، انتشارات گام نو، 1386

تدوین و ترجمه‌ی کتاب ژاک دریدا: ایده‌آلیست یا واقع‌گرا نوشته‌ی تیموتی مونی، انتشارات رخداد نو، 1388.

فواد حبیبیدکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

 

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد (واحد سنندج)

برخی کتب منتشر شده‌ی او عبارتند از : بازگشت [به] اسپینوزا، وارن مونتاگ، انتشارات آگاه، 1398.

ترور علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه، سوفی وانیچ، نشر نی، ۱۳۹۷.

علیه ایدئولوژی‌‏های پایان، انتشارات کتاب آمه، ۱۳۹۲.

سعید احمدزادهکارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس

 

برگزاری 5 نمایشگاه انفرادی و 80 نمایشگاه گروهی (در ایران، فرانسه، استرالیا، انگلیس و امارت)/ برنده هفتمین بینال ملی نقاشی معاصر ایران
احمدرضا ازموندکتری جامعه شناسی

 

نگارش مقاله مقدمه ای بر روش شناسی سیدجواد طباطبایی
حسام سلامتدکتری جامعه شناسی

 

نگارش مقاله‌های: مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران پس از انقلاب، دولت سازی و سازوکارهای تاریخی مدیریت بر تهران، طلوع تاریخ از شرق؛ ایران، هگل و فلسفه تاریخ، جدال بر سر عقل: فوکو در برابر هابرماس؛ بازسازی گفت گوی انتقادی فوکووهابرماس در باب سطوح و سویه‌های عقل، کتاب بهنگام یک هگلی جوان
خسرو دهقانمنتقد فیلم و مدرس سینما

 

عضو هیئت مدیره خانه سینما ، مدرس دانشگاه
میثم سفید خوشدکتری فلسفه ، استاد یار دانشگاه شهید بهشتیمقالات : کنشگری انسانی و رسالت اجتماعی دانشگاه جستجو گر حقیقت در زمانه روشنگری و دوره رومانتیزم / تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل / الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی / نقد و بررسی برگزیده مقالات والتر بنیامین / میراث کانت در تجربه دینی شلایرماخر و نقدی بر تفاسیر موجود / هیدگر جوان و بحران علوم نظری و …
شهریار وقفی پورکارشناسی ارشد فلسفه‌ی هنر ،  دانشگاه هنربرخی کتاب ها : دهِ مرده، انتشارات نیم‌نگاه، ۱۳۸۱ / ایستاده در استوای شب، نشر شمشاد، ۱۳۹۷ / دست بد، نشر نیماژ، ۱۳۹۷ / پس از بابل ، نشر مروارید، ۱۳۹۰ / هیولا، نشر رخداد نو، ۱۳۹۱ / ایده‌ روانکاوی، نشر سیب سرخ، ۱۳۹۹ / وزرات فکر و دانش سیاست، نشر نیماژ، ۱۳۹۷ و …
پوریا جهانشادمهندسی عمران دانشگاه پلی تکنیکمستند ساز ،  عضو انجمن منتقدان و مدیر گروه رخداد تازه مستند
مدرس: کارگردانی سینما، تحلیل فیلم، فیلم نامه نویسی
عضو هیات داوران بخش بین الملل جشنواره سینما حقیقت از طرف انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 1393 و …
رضا صمیماستادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبرخی از مقالات : گرایش های دینی معاصر و وضعیت موسیقی در ایران پساانقلابی / بصری شدن رپ فارسی در فضای مجازی /  بررسی گرایش های ذهنی دانشجویان درباره تمدن غرب؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران / تیپ شناسی نحوه مواجهه روشنفکران و نخبگان ایرانی با تمدن غرب / زایش دوباره حماسه از فلسفه نیچه / گرایش به مصرف گونه های موسیقی مردم پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان و …
میلاد روشنی پایانکارشناسی ارشد فلسفه هنر ، دانشگاه هنرکتاب : سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر
برخی از مقالات : یادداشتی در نسبت لانتیموس و سوفوکل( در غیاب خدایان اوریپید) / (درباره رئالیسم جادویی) واقعیت شگفت و میدان خالی خیال / ادراک سوبژکتیو و بدنمند قاب سینماتوگرافیک از منظری کانتی /
نیلوفر آقا ابراهیمیدکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه الزهراکتاب ها : زبانشناسی کاربردی، 1393 ،انتشارات علمی و فرهنگی /   بیانیه ی مکتب رمانتیک (آین رند)، 1396 ،انتشارات تمدن علمی /  .در ستایش عشق، 1397 ،انتشارات تمدن علمی /  فلسفه ی هنر (هگل)، 1397 ،انتشارات تمدن علمی /  یادداشتهای مارسل دوشان، 1398 ،نشر علم /  ادداشتهای آنتون چخوف، 1399 ،نشر علم و ….
فربد مرشد زادهکارشناسشی ارشد نقاشینقاش و هنرمند نوگرا ، مدرس نقاشی
نمایشگاه ها : گالری گلستان، 1392 / گالری مهروا ، 1393 / گالری حنا، 1389 / گالری شیرین ، 1386 و ….
پریسا حکیم جوادیدانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تهرانکتاب : رساله در باب خشم ، انتشارات نقش و نگار 1399.
مقالات :  مکان خاطره: خوانشی باختینی از فیلم کلاغ بهرام بیضاییروایت سازی کرونوتوپیک در فیلم های بلند داستانی 1387-1365 عباس کیارستمی .
مسعود زنجانیکارشناسی ارشد فلسفهمدرس و پژوهشگر فلسفه با رویکرد فلسفه برای زندگی
مقالات : ساحت های فلسفی ناظر به زبان در فرهنگ فلسفی پیتر آنجلس تامّلی درباره هنرِ «ِنقد» و پیوند  آن با «دوستی» / تامّلی درباره سودمندی «نقد» و پارادوکس‌های آن /حافظِ ایرانی یا ایرانِ حافظی؟ /
کتاب‌ در دست انتشار: کلمات باطل، بربسته‌ها و بررسته‌ها، درباره‌ها و دوگانه‌ها
مجید پروانه پوردکتری فلسفه دانشگاه اصفهان پژوهشگر و مترجم حوزه فلسفه .  مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
کتاب : فیلم همچون فلسفه: اندیشیدن بر پرده، انتشارات نیلوفر ، 1397.مقالات: از آن خودسازی و فلسفه ژیل دلو ز: جستاری درباره ارتباط تفکر و ضد افلاطون گراییِ دلوزی با هنر مدرن / تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر
شیوا مقانلوکارشناسی ارشد سینما دانشگاه هنر تهراننویسنده، مترجم، منتقد و استاد دانشگاه، از وی بیش از ۴۰ کتاب با ناشران نیماژ، ققنوس، چشمه، تندیس، مرکز، ثالث، بیدگل، ویدا، بازتاب نگار، پریان، سمت، دیگر و سفیدسار منتشر شده است.
پوریا رمضانیانکارشناسی ارشد موسیقی دانشگاه هنر تهراننوازنده و موسیقی‌دان ، پژوهشگر فلسفه هنر ، محقق و مترجم آثار آدورنو
محمد هاشمیدکتری فلسفه هنر 

مدرس ، منتقد و پژوهشگر سینما و تئاتر

مقالات : درام تاریخی صادق هدایت از دیدگاه نظریه تاریخ گرایانه جدید .

 

 

کاوه بهبهانیپژوهشگر فلسفهپژوهشگر ، نویسنده و مترجم

مترجم کتاب‌های : متفکران بزرگ فلسفه اخلاق ، تفکر علمی ، زیبایی شناسی
فلسفه اثر ، معرفت شناسی ، فلسفه مک اینتایر

 

 

محمدرضا علی اکبریدکتری مطالعات تئاتر دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه تهران،‌ هنر (سینما و تئاتر) و سوره ،‌بازیگر تئاتر و سینما
محسن کرمیدکتری فلسفه‌ی هنرهیئت علمی دانشگاه صدا و سیما،
مقالات : فیلمسفه یا فیلم به مثابه‌ی فلسفه: جستاری در دفاع از امکان فلسفه‌پردازی از طریق فیلم/ فلسفه به چه کارِ زندگی می‌آید؟/رهیافت اخلاق‌ستیزی در نقد اخلاقی هنر: گزارش و نقد آراء متیو کیئرن
کتاب : ترجمه‌ی تاریخ زیبایی‌شناسی (جلد اوّل: زیبایی‌شناسی قدیم)، نوشته‌ی ووادیسواف تاتارکیه‌ویچ : انتسارات کرگدن 1401 ، جستارهای زیبایی‌شناختی، نوشته‌ی دیوید هیوم : انتشارات کرگدن، 1399 /  تألیف نقد زیبایی‌شناختی و نقد اخلاقی : نگاه معاصر 1396.
علی عباسیدکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه لیموژ فرانسهعضو هیأت علمی رسمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، مدیر داخلی مجله پژوهشنامه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، رئیس گروه پژوهشی تخیل‏شناسی هنر، فرهنگستان هنر
لیلا صادقیدکتری زبانشناسی، دانشگاه تهرانپژوهشگر، داستان نویس ، شاعر و منتقد ادبی، مدرس دانشگاه