آنالیز سوالات کنکور دکتری هنر 98

آکادمی شمسه/

آنالیز سوالات کنکور دکتری هنر 1398 /

آکادمی شمسه ، اولین مرکز برگزار کننده دکتری تخصصی هنر ، سؤالات تخصصی کنکور دکتری هنر 98 را آنالیز کرده و آن را در سایت به اشتراک می گذارد . امید است که این کار بتواند زمینه مناسبی را برای مطالعات متقاضیان آتی آزمون دکتری هنر فراهم آورد .

شماره سوالمنبع
1کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 2000 تست هنر، ص 51، سوال 624 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
2  …….
3  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
4  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
5  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان
6  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 392، سوال 84 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
7  …….
8  …….
9  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
10  …….
11  …….
12  …….
13  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
14  کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
15  …….
16  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
17  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 222، سوال 6 و ص252، سوال 54 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
18  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 11 کتاب 2000 تست هنر، ص 77، سوال 1032
19  …….
20  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
21  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 2000 تست هنر، ص 125، سوال 105
22  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 123 کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
23  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
24  …….
25  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
26  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
27  کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 410، سوال 1
28  …….
29  کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 333، سوال 4 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
30  …….
31  …….
32  …….
33  …….
34  کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
35  آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
36  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
37  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
38  کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 31، سوال 18
39  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
40  کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات
41  …….
42  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
43  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
44  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
45  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 2000 تست هنر، ص 22، سوال 201 و کتاب 2000 تست هنر، ص 27، سوال 281 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
46  …….
47  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
48  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان
49  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
50  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
51  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 2000 تست هنر، ص 192، سوال 429
52  …….  
53  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 2000 تست هنر، ص 25، سوال 239 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
54  …….
55  …….
56  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 222، سوال 8 آزمون های آزمایشی آکادمی شمسه
57  جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان، ص 21
58  کلاس هنر و تمدن اسلامی منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
59  …….
60  کلاس هنر و تمدن اسلامی منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
61  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 372، سوال 42
62  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
63  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
64  …….
65  …….
66  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
67  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره  
68  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 2000 تست هنر، ص 10، سوال 20
69  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 308، سوال 69 کتاب 2000 تست هنر، ص 17، سوال 130
70  …….
71  کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 312، سوال 81
72  کتاب 2000 تست هنر، ص 193، سوال 435
73  …….
74  آزمون های آزمایشی آکادمی هنر شمسه
75  کتاب 2000 تست هنر، ص 36، سوال 405
76  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
77  کلاس مبانی نظری هنر و ادبیات جزوه تاریخ ادبیات ایران و جهان ایران و جهان، ص 16
78  …….
79  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
80  منابع معرفی شده در جلسات مشاوره
81  …….
82  کلاس هنر و تمدن اسلامی
83  …….
84  کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 285، سوال 4 کتاب 2000 تست هنر، ص 166، سوال 83
85  …….
86  کلاس تاریخ، فرهنگ و مکاتب هنری ایران و جهان کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 371، سوال 42 کتاب 2000 تست هنر، ص 193، سوال 443 کتاب 2000 تست هنر، ص 61، سوال 771
87  …….
88  …….
89  کتاب 8 سال دکتری هنر، تالیف مهدی انصاری، ص 109، سوال 33
90  …….

در مجموع کلاس­ها، آزمون­های آزمایشی آکادمی شمسه و منابع معرفی شده در جلسات مشاوره حدود 70 درصد
 از سوالات تخصصی کنکور دکتری هنر 98 را به طور مستقیم و کامل پوشش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *