کلاس ها و کارگاه های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی(بهار 99)

آکادمی شمسه، به عنوان مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی ؛ کلاس ها و کارگاه های آزاد تخصصی برگزار می نماید. در ترم بهار 99 نیز برنامه ای تنظیم گردیده که متقاضیان و علاقمندان می توانند به مراجعه به بخش کلاس ها و کارگاه های آزاد سایت ، از عناوین دوره ، روز و […]