کلاس‌ها و کارگاه‌های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی (ترم بهار 1400) – آکادمی شمسه

مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی شمسه ، طبق روال 12 ساله خود در جهت ارتقای فرهنگ ، هنر و علوم انسانی، برنامه کلاس‌ها و کارگاه‌های آزاد تخصصی خود را در ترم بهار سال 1400 ارائه داده است. تنوع دپارتمان ها و تکثر مباحث و اتخاذ رویکرد بینارشته ای از ویژگی‌های برنامه ترم بهار موسسه شمسه می […]

کلاسها و کارگاههای آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی ترم زمستان – آکادمی شمسه

کلاسها و کارگاههای آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی ترم زمستان موسسه فرهنگی هنری آکادمی شمسه، مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی ، با مدیریت مهدی انصاری دانش آموخته فلسفه، کلاسهای آزاد تخصصی در حوزه های متعدد هنر و علوم انسانی برگزار می نماید. این کلاسها و کارگاه ها در دپارتمان های نشانه شناسی، […]

برنامه کلاسها و کارگاههای آزاد هنر و علوم انسانی ترم پاییز – آکادمی شمسه

برنامه کلاسها و کارگاههای آزاد هنر و علوم انسانی ترم پاییز آکادمی هنر شمسه