کلاس‌ها و کارگاه‌های آزاد هنر و علوم انسانی (ترم پاییز 1400)

کلاس‌ها و کارگاه‌های آزاد هنر و علوم انسانی (ترم پاییز 1400) موسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه، برنامه کلاس‌ها و کارگاه‌های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی را در حوزه مطالعات بین رشته ای ویژه ترم پاییز ۱۴۰۰ ارائه کرده است. این کلاس‌ها و کارگاه‌ها در دپارتمان‌های: فلسفه، جامعه شناسی، روانکاوی، نشانه‌شناسی، هنرهای نمایشی، […]