کلاسها و کارگاههای آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی ترم زمستان

کلاسها و کارگاههای آزاد ترم زمستان/ برنامه کلاسها و کارگاههای آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی آکادمی شمسه در قسمت کلاسهای آزاد اطلاع رسانی گردیده است. علاقمندان به حوزه های فلسفه ، جامعه شناسی ، اسطوره شناسی ، مطالعات فرهنگی ، هنر های تجسمی ، هنر های نمایشی می توانند پس از دریافت برنامه ، اقدام […]