مجموعه فلسفه | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

philosophy

ضرایب کارشناسی ارشد فلسفه/ مجموعه فلسفه با کد 1116 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس خودگردان ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی پیام نور و مجازی ویژه شاغلین دانشجو می پذیرد . این مجموعه شامل رشته های فلسفه با گرایش تطبیقی ،منطق ، فلسفه دین ، منطق فهم دین و اخلاق با گرایش های فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی می باشد . […]