کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه

600,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/02/23
تاریخ شروع
1402/02/25
استاد
دکتر عطاالله کوپال

کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه

 (دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر عطااله کوپال

تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های یاسمینا رضا نمایشنامه نویس فوانسوی