پدیدارشناسی لمس در تجربه زیبایی شناختی

320,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
01/04/31
تاریخ شروع
01/05/01
استاد
دکتر مسعود علیا

در صورت اختلال در درگاه بانکی، لطفا مبلغ را به شماره کارت 6104337327999718 (بانک ملت/ به نام مهدی انصاری) واریز بفرمایید.