بازخوانی فلسفه هگل (3): پدیدارشناسی روح؛ از علم تا جامعه

90,000 تومان

بازخوانی فلسفه هگل (3):

پدیدارشناسی روح؛ از علم تا جامعه

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر میثم سفیدخوش

آگاهی در پدیدارشناسی روح هگل همچون مسافری است که گام به گام و منزل به منزل در پی ساختن خویش و هموار کردن راه سفرش است. در آغاز غرق در ادراک چیزهایی می‌شود که بر او پدیدار می‌شوند (گام آگاهی). در ادامه به صورت انعکاسی متوجه خود می‌شود و به یک سوژه‌ی خودآگاه تبدیل می‌شود(گام خودآگاهی). وی سپس ناکام از یافتن حقیقتی در «منیّت» خویش به جهان بیرونی باز می‌گردد تا این‌بار در چهره‌ی قوانین طبیعت حقیقت را جستجو کند (گام خرد). ناکامی دیالکتیکی و غنی او در این مرحله سرانجام وی را به جامعه‌ی سوژه‌ها چونان حقیقت در قالبِ «ما» سوق می‌دهد(گام روح). ما در این دوره همسفری کوتاه با این دو گام اخیر آگاهی را در برنامه‌ی سفر خویش قرار داده ایم. در این دو گام هم علوم سر برمی‌آورند و هم سیاست تعیین می‌یابد. یادمان نرود که علم و شهر نسبتی وثیق با هم دارند ولی همین پیوند موجب می‌شود تا این سفر شرح یک اضطراب باشد نه داستان معماری شهر آرمانی!

پنج جلسه / حدود 6 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

 

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی