بازخوانی فلسفه هگل (4): پدیدارشناسی روح؛ از خانواده تا دولت

90,000 تومان

بازخوانی فلسفه هگل (4):
پدیدارشناسی روح؛ از خانواده تا دولت

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر میثم سفیدخوش

وقتی آنتیگونه در برابر فرمان کرئن‌شاه قدعلم کرد نه دو فرد بلکه دو منطق در برابر هم ایستادند: خانواده و دولت. هگل در پدیدارشناسی حرکتی را توصیف کرده که پس از گام آگاهی، خودآگاهی و خرد اکنون به گام روح (der Geist) رسیده است که شامل دیالکتیک اجتماعی است. دیالکتیکی که هگل آن را روایت می‌کند تصویر آگاهی از خودش به مثابه “ما” است و ناآرامیش تجربه‌ای سه سطحی را از سرمی‌گذراند: مناسبات عرفی (die Sittlichkeit)، فرهنگ (die Bildung)، نظام اخلاقی (die Moralität). برخی زیرگام‌های این تجربه‌ی اجتماعی عبارتند از: قانون الهی و بشری، دانستنِ الهی و بشری، جهان روح‌های ازخودبیگانه، ایمان و بصیرت ناب، روشن‌اندیشی، نبرد روشن‌اندیشی با خرافات، آزادی مطلق و وحشت، جهان‌بینی اخلاقی، جان زیبا و مانند آن.

پنج جلسه / حدود 6 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی