درآمدی بر پدیدارشناسی شعر

120,000 تومان

درآمدی بر پدیدارشناسی شعر

دپارتمان فلسفۀ آکادمی شمسه

مدرس: دکتر مسعود علیا

پدیدارشناسی شعر شاخه ای است از پدیدارشناسی هنرهای ادبی یا ادبیات، و مورد توجه بسیاری از متفکرانی که در  سنت پدیدارشناسی به هنر پرداخته اند.  این درسگفتار  دعوتی است به تامل  درباره شعر و شاعری از منظر  رویکردی که می کوشد  به تجربه زیسته شعر بازگردد و غنای پدیداری آن را به چنگ آورد.  مباحث درسگفتار  بر حسب  شاکله چهارگانه هنرمند، اثر هنری، مخاطب، و جهان، که چارچوب تحلیلی جامعی فراهم می آورد، در چهار بخش طرح خواهد شد: شاعری یا سرایش، شعر به منزله اثر هنری ،  تجربه زیبایی شناختی شعر، و نسبت شعر و جهان.

4 جلسه/ حدود 6 ساعت

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی