مروری بر نقد ادبی و هنری

350,000 تومان

مروری بر نقد ادبی و هنری

مدرس : دکتر مهدی انصاری

  • زیبایی شناسی و نقد هنری از آغاز تا قرون وسطا
  • زیبایی شناسی و نقد هنری از قرون وسطا تا هگل
  • زیبایی شناسی و نقد هنری از هگل تا زبان‌شناسی
  • زیبایی شناسی و نقد هنری از زبان شناسی تا هایدگر
  • زیبایی شناسی و نقد هنری از هایدگر تا امروز
  • دسترسی به ویدیو های آموزشی آکادمی شمسه

    دانلود نرم افزار spotplayer روی یک دستگاه اندروید یا ویندوز یا مک.