نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی

400,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
01/04/31
تاریخ شروع
01/05/02
استاد
دکتر امیر مازیار

نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی/

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر امیر مازیار

(B396_ B432)

کانت در بخش دیالکتیک استعلایی کتاب نقد عقل محض پس از تعریف عقل و ایده‌های آن ،یعنی نفس ، جهان و خدا ، به سراغ یکایک این ایده‌ها می‌رود تا نشان دهد عقل نمی‌تواند شناختی معتبر از آن‌ها ارایه دهد.

این سه ایده سه بخش اساسی متافیزیک فلسفی را شکل می‌دادند یعنی نفس‌شناسی فلسفی،جهان‌شناسی فلسفی و خداشناسی قلسفی .مدعای کلی کانت این است که متافیزیک ، در همه بخش‌هایش ،علم معتبری نیست. در بخش نخست کانت احکام اساسی نفس‌شناسی فلسفی  را خصوصاً بر مبنای تلقی دکارتی آن  نقد می‌کند و نشان می‌دهد که مدعیات اساسی چهارگانه نفس‌شناسی متافیزیکی  باطل اند.

در این دوره متن این بخش از کتاب نقد عقل محض، بر مبنای ویرایش دوم،  خوانده و شرح داده‌می‌شود.

در صورت اختلال در درگاه بانکی، لطفا مبلغ را به شماره کارت 6104337327999718 (بانک ملت/ به نام مهدی انصاری) واریز و رسید را به شماره واتس اپ 09044130243 ارسال بفرمایید.