تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران

90,000 تومان

تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران

دپارتمان هنرهای نمایشی آکادمی شمسه

مدرس: مصطفی مهرآیین

در طی این دوره، با متُدها و روشهای تحلیل گفتمان و شیوه های کار و تفسیر متون آشنا می شوید. اهمیت تحلیل گفتمان، به اهمیت متون در زندگی ما انسانهای باز می گردد. این اهمیت می تواند به دو شکل مطرح شود؛ نخست، شکل کارکردی مورد نظر دورکیم که یک معرفت شناسی مثبت نگراست که به متن به طور خنثی و کارکردی نگاه می کند. دیگری، توجه به متون نه از باب صرف اطلاعات، بلکه از آن جهت که با ما کار می کنند و به شکل کنش های سیاسی- اجتماعی هستند که تأثیرگذار می باشند و باید نوع تأثیر مثبت یا منفی آن مورد بررسی قرار گیرد، توجه دارد. در این دوره، به نظریات سوسور، باختین، کریستوا، فوکو و … پرداخته می شود و نحوه تحلیل و تفسیر فیلم با مطالعه موردی سینمای ایران بررسی می گردد.

6 جلسه / حدود 11 ساعت

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی