شیزوکاوی و روان‌کاوی: خوانش سه بوم‌شناسی فلیکس گتاری

100,000 تومان

شیزوکاوی و روان‌کاوی: خوانش سه بوم‌شناسی فلیکس گتاری

دپارتمان روان‌شناسی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر مهدی رفیع

این دوره به بررسی کتاب اکوسوفیا (سه بوم‌شناسی) فلیکس گتاری، با تأکید بر شیوه‌ی خوانش او از روان‌کاوی و شیزوکاوی، و رابطه‌ی «انتقادی و بالینیِ» گتاری با فروید، لکان و ساختارگرایی اختصاص دارد. گتاری متأخر در واپسین دوره‌ی کاری خود با معرفی سه بوم‌شناسیِ روانی، اجتماعی و زیست محیطی زیر چتر یک پارادایم اخلاقی-زیباحسیک (اخلاقی-زیبایی‌شناختی)، صورت‌بندی جدیدی از چهار دهه فعالیت نظری و عملی خود در درمانگاه لابورد، جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های زیست‌محیطی فراهم می‌آورد. او، به عنوان فیلسوفی چندرشته‌ای، در سه بوم‌شناسی تلاش دارد تا رابطه‌های ناگسستنی عرصه‌های مختلف وجودی را با هم نشان دهد و روان‌کاوی را از «پارادایم‌های علمی یا شبه‌علمی» به سوی «پارادایم‌های زیباحسیک» و نوعی «شیزوبوم‌شناسی» جابه‌جا کند. سه بوم‌شناسی، در کنار نقشه‌نگاری‌های شیزوکاوانه و آشوب‌تراوایی، سه‌گانه‌ی(تریلوژی) نهایی فلسفه‌ی گتاری را شکل می‌دهد. از دید دلوز، گتاری پس از ویلهلم رایش، یگانه روان‌کاوی است که توانسته است عرصه‌های روانی و اجتماعی را به نحوی اساسی و در رابطه‌ی درون‌ماندگار آن‌ها با هم بررسی کند، با این حال او با افزودن حلقه‌های جدید عملی و نظرورزانه به دو اقلیمِ پیش‌گفته، «چرخش بوم-منطقی» جدیدی به اندیشه‌های رایش می‌دهد و یک «انقلاب پارادایمی» را معرفی می‌کند.      

14 جلسه/ حدود 23 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی