حراج!

دکتری تخصصی هنر؛ پرسش‌ها و پاسخنامه تشریحی (ویرایش 1401)

300,000 تومان 240,000 تومان

دکتری تخصصی هنر؛ پرسش‌ها و پاسخنامه تشریحی (ویرایش 1401) /

مولفان: مهدی انصاری / ندا هوشمند مفرد

هدف از تألیف این کتاب، کمک به آمادگی بهتر داوطلبان آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در رشتۀ هنر در مقطع دکتری‌ست.

در این کتاب، تلاش بر این بوده که به پرسش‌های هشت سال گذشتۀ آزمون دکتری (1394 تا 1401)، با نگاهی جامع، پاسخی درخور داده شود تا راهگشای متقاضیان عزیز باشد. در راستای این هدف، این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، پرسش‌ها و در بخش دوم، پاسخ‌نامۀ تشریحی تدوین شده است. همچنین در بخش پاسخ‌نامۀ تشریحی، منبع مربوط به پاسخ هر سوال به طور جداگانه در انتهای پاسخ نوشته شده است.

تحلیل پرسش‌ها بیانگر آن است که پرسش‌ها، طیفی گسترده از مطالب را در بر می‌گیرند و در همین راستا در این کتاب کوشش شده است ابعاد گوناگون یک مطلب با دقت بررسی شود تا بتواند دانش داوطلبان را در حوزه‌های گفته‌شده ارتقا دهد.

گفتنی‌ست مهم‌ترین منابعی که برای ورود به مقطع دکتری باید مطالعه شوند، در انتهای کتاب معرفی شده‌اند.