فلسفه کانت (5): استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 2)

90,000 تومان

فلسفه کانت (5): استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 2)

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر امیر مازیار

استنتاج استعلایی را هسته اصلی کتاب نقد عقل محض دانسته‌اند. کانت به جهت اهمیت کانونی این بحث در ویرایش دوم این کتاب کل فصل مربوط به استنتاج را از نو نگاشته‌است. مفهوم محوری در این فصل خودآگاهی است و کانت استدلال می‌کند که بدون خودآگاهی هیچ آگاهی حتی تجربی از جهان ممکن نیست و همین امر مبنای اعتبار مقولات پیشین فاهمه‌است. خاستگاه عمده مباحث معاصر در باب خودآگاهی مبحث استنتاج استعلایی است. در این دوره کل متن استنتاج استعلایی بر اساس ویرایش دوم خوانده و شرح‌داده می‌شود.
منبع این درسگفتار: کتاب س‍ن‍ج‍ش خ‍رد ن‍اب ایمانوئل کانت. ت‍رج‍م‍هٔ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی. وی‍راس‍ت ۲، ت‍ه‍ران: امیرکبیر.

7 جلسه / حدود 11 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی