زبان تخصصی هنر

170,000 تومان

زبان تخصصی هنر

مولف : مهدی انصاری

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از واژگان تخصصی می‌باشد که طبق حروف الفبا تهیه و تنظیم گردیده است و مسیر را برای خوانش متون و درک مطلب مناسب‌تر دانشجویان هنر تسهیل می‌نماید.
از آن رو که واژگان هنر در یک مناسبت بینامتنی با سایر دانش‌ها و مطالعات علوم انسانی هستند و رشته هنر در یک رخداد بینارشته‌ای با سایر رشته‌ها تعریف می‌گردد، مساعی خود را در تدوین واژگان به گونه‌ای قرار داده‌ایم که این مهم ملحوظ گردد. لذا بسیاری از واژگان به حوزه‌های جامعه‌شناسی، فلسفه، نشانه‌شناسی، اسطوره‌شناسی، روان‌کاوی و … مرتبط هستند.

واژگان این کتاب برای تمام داوطلبان کد رشته های 1357 (هنرهای نمایشی و سینما)، 1358 (هنرهای تصویری و طراحی) و 1359 (هنرهای پژوهشی و صنایع دستی) مفید می‌باشد.

در انبار موجود نمی باشد