مروری بر تاریخ هنر ایران و جهان

350,000 تومان

مروری بر تاریخ هنر ایران و جهان

مدرس : دکتر علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ هنر ایران باستان

معماری ایران در دوران اسلامی

تاریخ نقاشی ایران از هزاره های دور تا مکتب نگارگری هرات

تاریخ نقاشی ایران از مکتب هرات تا نقاشان نوگرای معاصر

تاریخ هنر اروپا از تمدن کرت تا مکتب گوتیک

تاریخ هنر اروپا از رنسانس تا مکتب رومانتیک

تاریخ هنر اروپا از مکتب رمانتیک تا هنر پست‌مدرنیسم

دسترسی به ویدیو های آموزشی آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer روی یک دستگاه اندروید یا ویندوز یا مک.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی