چهار هزار نکته هنر؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

170,000 تومان

چهار هزار نکته هنر؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی /

اهمیت و تاثیر مجموعه دروس تخصصی در کنکور، افزون بر ضریب بالاتر این دروس نسبت به دروس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی، اشراف داوطلب بر موضوعاتی است که در آینده، خود را صاحب رای در آن ها خواهند یافت .

این مجموعه شامل تاریخ هنر ایران و جهان، هنر و تمدن اسلامی، تایخ ادبیات ایران و جهان، اطلاعات و دانستنیهای هنر ، اسطوره شناسی ایران و جهان و نقد هنری و ادبی می شود.

چنان که از این عناوین مشخص است، این مجموعه گستره وسیعی را در بر گرفته و بنا بر سلیقه طراحان پرسش ها، وزن هر یک می تواند در ادوار مختلف، کم یا زیاد شود . واضح است که در چنین شرایطی اشراف حداکثری داوطلب بر این گستره وسیع می تواند ضامن موفقیت او شود.

در انبار موجود نمی باشد