مبانی نظری سینما؛ بررسی و نقد آثار سینمایی (به همراه سؤالات و پاسخنامه تشریحی/ ویرایش 1401)

170,000 تومان

مولف : مهدی فرخی

مبانی نظری سینما؛ بررسی و نقد آثار سینمایی (به همراه سؤالات و پاسخنامه تشریحی/ ویرایش 1401)/

این کتاب مشتمل بر فصول زیر است :

بخش 1 : سالهای نخست سینما

بخش 2: آخرین دوره سینمای صامت (1929-1919)

بخش 3: سینمای ناطق (1945-1926)

بخش 4: دوره بعد از جنگ (1967-1946)

بخش 5: سینمای 1960 تا آغاز قرن 21

بخش 6: کارگردان های مطرح قرن 21

بخش 7: سؤالات و پاسخنامه تشریحی (سؤالات تخصصی ) کنکور کارشناسی ارشد 8 سال گذشته تا سال 1401.

این کتاب برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد در رشته های تئاتر ، ادبیات نمایشی و سینما توصیه می گردد.

در انبار موجود نمی باشد