مجموعه فلسفه | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

philosophy

ضرایب کارشناسی ارشد فلسفه/

مجموعه فلسفه با کد 1116 در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس خودگردان ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی پیام نور و مجازی ویژه شاغلین دانشجو می پذیرد .

این مجموعه شامل رشته های فلسفه با گرایش تطبیقی ،منطق ، فلسفه دین ، منطق فهم دین و اخلاق با گرایش های فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی می باشد . ضرایب رشته فلسفه در کنکور کارشناسی ارشد 98 به شرح زیر بوده است :

ضرایب کارشناسی ارشد فلسفه – کد 1116 

عناوین دروس امتحانی: 1-زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی ، آلمانی و فرانسه) 2-فلسفه غربی(در حد دوره کارشناسی فلسفه)3-فلسفه اسلامی(در حد دروس کارشناسی فلسفه)،4-متون معتبر فلسفی اسلامی(زبان عربی)، 5-منطق عمومی، 6-فلسفه عمومی، 7-ریاضیات عمومی.
کد

ضریب

گرایشرشته
7654321
001112211)فلسفه
00112212تطبیقی
112000132)منطق
001121143)فلسفه دین
000121151)فلسفه اخلاق4) اخلاق
000121152)اخلاق کاربردی
000121153)اخلاق اسلامی
001112215) فلسفه هنر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.