پذیرفته شدگان نهایی دکتری هنر و فلسفه 1400 آکادمی شمسه

نام و نام خانوادگیرشتهدورهدانشگاه
سید محمدامین حیدریپژوهش هنرروزانهدانشگاه هنر
سار فرحمندپژوهش هنرروزانهدانشگاه هنر
سپهر دانش اشراقیپژوهش هنرروزانهدانشگاه هنر
چکامه ضمیریپژوهش هنرروزانهدانشگاه هنر
مژده شرفخواهتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنرهای اسلامیروزانهدانشگاه هنر
هدی لاهیجیپژوهش هنرروزانهدانشگاه تهران
شادی تاکیهنرهای تجسمیروزانهدانشگاه تهران
پریما میرلوحیتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنرهای اسلامیروزانهدانشگاه تهران
بهزاد صحتیتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنرهای اسلامیروزانهدانشگاه تهران
فهیمه نعمتیپژوهش هنرروزانهدانشگاه تربیت مدرس
صبوره رنگرزپژوهش هنرروزانهدانشگاه تربیت مدرس
مریم صلاحیهنرهای اسلامیروزانهدانشگاه تربیت مدرس
صلاح الدین محمدی بانهتئاترشبانهدانشگاه تهران
محمدحسین محمدیپژوهش هنرشبانهدانشگاه تهران
الناز عزیزیپژوهش هنرروزانهدانشگاه الزهرا
شادی مددیپژوهش هنرروزانهدانشگاه الزهرا
علی کریمیپژوهش هنرروزانهدانشگاه شاهد
طاهره اسحاقی غریب دوستیپژوهش هنرروزانهدانشگاه شاهد
حجت سعادت فرپژوهش هنرروزانهدانشگاه شاهد
سمیه بلاغت نیاپژوهش هنرروزانهدانشگاه شاهد
سپیده نوراییپژوهش هنرروزانهدانشگاه اصفهان
شکوه رکنیپژوهش هنرروزانهدانشگاه اصفهان
محدثه ربانی نیافلسفه مدرنروزانهدانشگاه اصفهان
الهام فخرزادگانهنرهای اسلامیروزانهدانشگاه هنر اسلامی تبریز
سحر فرخیهنرهای اسلامیروزانهدانشگاه هنر اسلامی تبریز
عاطفه دینلیپژوهش هنرپردیسدانشگاه هنر
مریم ذوالفقاریپژوهش هنرپردیسدانشگاه تربیت مدرس
زهرا شفیعیپژوهش هنرشبانهدانشگاه شاهد
علی اصغر شیرازکیحکمت هنرهای دینیغیرانتفاعیدانشگاه ادیان و مذاهب قم
امیرحسین جلیلیانپژوهش هنرآزاددانشگاه علوم تحقیقات
حنانه یعقوبیپژوهش هنرآزاددانشگاه علوم تحقیقات
ساره سیاحیپژوهش هنرآزاددانشگاه علوم تحقیقات
سعیده ابوالقاسمیپژوهش هنرآزاددانشگاه تهران مرکز
هامون مهدویپژوهش هنرآزاددانشگاه تهران مرکز
پریسا کاووسیتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنرهای اسلامیآزاددانشگاه تهران مرکز
الناز راسخفلسفه هنرآزاددانشگاه تهران مرکز

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *