نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر 98 آکادمی شمسه

نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد هنر 98 آکادمی شمسه

ردیفنام و نام خانوادگیرشتهدانشگاه
1محمدحسین محمدیپژوهش هنرتهران (روزانه)
2امیرحسین ابراهیمیعکاسیتهران (روزانه)
3مژگان مدنینقاشیتهران (روزانه)
4زهرا سادات میریانیمیشنتهران (روزانه)
5حانیه عباسیادبیات نمایشیتهران (روزانه)
6حامد امینیکارگردانیتهران (روزانه)
7معصومه داوودیکارگردانیتهران (روزانه)
8هدا لاهیجیپژوهش هنرتهران (شبانه)
9حافظ اصلانیپژوهش هنرتهران (شبانه)
10فاطمه زاده عباستاریخ هنر جهان اسلامتهران (شبانه)
11زهره قاسملوعکاسیتهران (شبانه)
12سوگل غزنویعکاسیتهران (شبانه)
13مهسا الهیعکاسیتهران (شبانه)
14سیمین رخ مقدمنقاشیتهران (شبانه)
15سمیرا ترابیگرافیکتهران (شبانه)
16فاطمه حقیقیانیمیشنتهران (شبانه)
17مهدی ترابیانیمیشنتهران (شبانه)
18آرزو بایبوردیتصویرسازیتهران (شبانه)
19پگاه رضاپورادبیات نمایشیتهران (شبانه)
20نسترن نجاتیپژوهش هنرهنر (روزانه)
21فاطمه حسن پورپژوهش هنرهنر (روزانه)
22آرزو احمیپژوهش هنرهنر (روزانه)
23فاطمه اصفهانیپژوهش هنرهنر (روزانه)
24ترانه مهدی بهشتپژوهش هنرهنر (روزانه)
25وحید باباخانیعکاسیهنر (روزانه)
26ساناز قمریعکاسیهنر (روزانه)
27کتایون لاریعکاسیهنر (روزانه)
28شکیبا ستارینقاشیهنر (روزانه)
29لیلا حاجیاننقاشیهنر (روزانه)
30نادیا داورینقاشیهنر (روزانه)
31شیدا شاکرمینقاشیهنر (روزانه)
32مهتاب قربانینقاشیهنر (روزانه)
33بهشید نویدگرافیکهنر (روزانه)
34نرگس صادقیگرافیکهنر (روزانه)
35زهرا کارگرگرافیکهنر (روزانه)
36زهرا برینانیمیشنهنر (روزانه)
37شهره رهنماانیمیشنهنر (روزانه)
38هاله تاجیتصویرسازیهنر (روزانه)
39نسترن باقریسینماهنر (روزانه)
40بهروز شیداادبیات نمایشیهنر (روزانه)
41مرتضی انصاری زادهادبیات نمایشیهنر (روزانه)
42مروارید غزالیانادبیات نمایشیهنر (روزانه)
    
43نسیم فخری مقدمبازیگریهنر (روزانه)
44حسین عهدیپژوهش هنرتربیت مدرس (روزانه)
45مهسا خانینقاشی ایرانیتربیت مدرس (روزانه)
46الهام اسماعیلینقاشیتربیت مدرس (روزانه)
47اسدالله بهرامینقاشیتربیت مدرس (روزانه)
48فاطمه تهمتنگرافیکتربیت مدرس (روزانه)
49سحر فاضلی مهرگرافیکتربیت مدرس (روزانه)
50ژامک مهدیانیمیشنتربیت مدرس (روزانه)
51هدی بهرامیانیمیشنتربیت مدرس (روزانه)
52لادن شاهوردیانانیمیشنتربیت مدرس (روزانه)
53نرجس رضاییانیمیشنتربیت مدرس (روزانه)
54رامین اسلامیسینماتربیت مدرس (روزانه)
55زهرا الماسیادبیات نمایشیتربیت مدرس (روزانه)
56اردوان انتظاریکارگردانیتربیت مدرس (روزانه)
57مجتبی بیاتکارگردانیتربیت مدرس (روزانه)
58مژده حاتمیپژوهش هنرالزهرا (روزانه)
59الهه اسدینقاشیالزهرا (روزانه)
60هلیا قهوه اینقاشیالزهرا (روزانه)
61پگاه دامغانیگرافیکالزهرا (روزانه)
62غزاله باریک لونقاشیالزهرا (شبانه)
63مطهره سیفینقاشیالزهرا (شبانه)
64مینا دشتکیگرافیکالزهرا (شبانه)
65نغمه حق بینگرافیکالزهرا (شبانه)
66پریسا پورابراهیمگرافیکالزهرا (شبانه)
67نیما رضازادهپژوهش هنراصفهان (روزانه)
68فاطمه ترمشیرتصویرسازیاصفهان (روزانه)
69فریبا طوسیگرافیکسمنان (روزانه)
70سحر سجادیانگرافیکسمنان (روزانه)
71عاطفه ترمشیرنقاشییزد (روزانه)
72حسین منصوریگرافیکنیشابور (روزانه)
73سمیرا محمودیپژوهش هنرکاشان (شبانه)
74سیما ساسان فرگرافیکپردیس تهران
75بهاره فرهیگرافیکپردیس تهران
76معصومه پردازی مقدمانیمیشنپردیس تهران
77محسمد حسین رجبیانیمیشنپردیس تهران
78عاطفه بشپولانیمیشنپردیس تهران
79طناز بهروزفرپژوهش هنرپردیس هنر
80پریسا حجی ابیانهپژوهش هنرپردیس هنر
81سعید اکبرنژادپژوهش هنرپردیس هنر
82سینا شیخ الاسلامیگرافیکپردیس هنر
83رضا فرخیانیمیشنپردیس هنر
84فرشته سادات کاهانیتصویرسازیپردیس هنر
85نیکا قاسمیپژوهش هنرپردیس تربیت مدرس
86نیلوفر شهپریانادبیات نمایشیپردیس تربیت مدرس
87فریبا آذینپژوهش هنرپردیس سمنان
88مازیار باقرپورپژوهش هنرعلم و فرهنگ
89معصومه حبیبپژوهش هنرعلم و فرهنگ
90مریم مددیپژوهش هنرعلم و فرهنگ
91مرجانه شفیعی مقدمنقاشیعلم و فرهنگ
92فاطمه فخارنقاشیعلم و فرهنگ
93آناهیتا شمسنقاشیعلم و فرهنگ
94پرنیا سعیدزادهگرافیکعلم و فرهنگ
95محمدرضا چهره نماپژوهش هنرسوره
96فاطمه تفریشیعکاسیسوره
97مطهره پورمحمدینقاشیسوره
98پانته آ مصباحنقاشیسوره
99مژگان اصلیاننقاشیسوره
100نیلوفر بهمنیگرافیکسوره
101ملیکا غدیریگرافیکسوره
102صائمه درزیگرافیکسوره
103مهسا مخاطبانیمیشنسوره
104مهدیه درخورانیمیشنسوره
105زهره صنیعیانیمیشنسوره
106محیا پایندهتصویرسازیسوره
107مهشید صادقیتصویرسازیسوره
108مریم قحطانیانسینماسوره
109شیما یعقوبیسینماسوره
110آرش روشن رویسینماسوره
111علیرضا دهقانادبیات نمایشیسوره
112آیدا رضاییادبیات نمایشیسوره
113کیانا کاظمیانادبیات نمایشیسوره
114ملیحه کاظمیانادبیات نمایشیسوره
115فاطمه آقاجانیگرافیکپارس
116فرناز حیدرنیاگرافیکپارس
117عاطفه کرمیادبیات نمایشیغیرانتفاعی تبریز
118فاطمه صادقیادبیات نمایشیغیرانتفاعی شیراز
119رها غنی زادهپژوهش هنرغیرانتفاعی شیراز
120شکوفه روشن خواهگرافیکغیرانتفاعی اصفهان
121مریم شفیعی مقدمپژوهش هنرمجازی تهران

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.