نفرات برتر کنکور دکتری هنر 96 آکادمی شمسه

نفرات برتر کنکور دکتری هنر آکادمی شمسه 96 /

 • راهله عرفان – منش تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی- دانشگاه تهران
 • سارا اللهیاری – تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی- دانشگاه تهران
 • الهام میاحی – پژوهش هنر- دانشگاه هنر
 • ترنم تقوی – پژوهش هنر- دانشگاه تهران
 • الهام طاهریان – پژوهش هنر- دانشگاه تربیت مدرس
 • طاهره شکییب – پژوهش هنر- دانشگاه تربیت مدرس
 • محبوبه پهلوان – پژوهش هنر- دانشگاه تهران
 • شیما خشخاشی – پژوهش هنر- دانشگاه تهران
 • معصومه حبیبی – پژوهش هنر- دانشگاه هنر
 • دینا بحرالعلومی – پژوهش هنر-دانشگاه هنر
 • نکیسا هدایت زاده – پژوهش هنر- دانشگاه هنر
 • معصومه اسماعیل زاده – پژوهش هنر- دانشگاه الزهرا
 • ندا سالور پژوهش هنر – دانشگاه الزهرا
 • نینا بهزادی – تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی- دانشگاه هنر و معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.