نفرات برتر کنکور دکتری هنر آکادمی شمسه از سال 91 تا 95

نفرات برتر کنکور دکتری هنر آکادمی شمسه از سال 91 تا 95 /

 • احد وریجی: پژوهش هنر دانشگاه هنر
 • مهرنوش غضنفری : تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر دانشگاه هنر
 • فربد مرشد زاده : پژوهش هنر دانشگاه هنر
 • سمیه رشوند : تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر دانشگاه هنر
 • شاهین مهاجر : پژوهش هنر دانشگاه هنر
 • منیره سادات نقوی: پژوهش هنر دانشگاه هنر
 • فتانه ابوالقاسمی : پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
 • کیومرث قنبری آذر : پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
 • مونا امامی : پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
 • سارا رستخیز : پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
 • سوگل جعفر منش : پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
 • ندا تولایی: پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
 • سید رضا طباطبایی : تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر دانشگاه شاهد
 • مهران بهزادی: تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر دانشگاه شاهد
 • سید عماد حسینی : پژوهش هنر دانشگاه اصفهان
 • الهام الیاسی : پژوهش هنر دانشگاه اصفهان
 • مریم سعیدی: پژوهش هنر(گرایش حکمت هنر اسلامی) دانشگاه قم
 • خاطره آوند: پژوهش هنر(گرایش حکمت هنر اسلامی) دانشگاه قم
 • مریم پور مختار : هنر اسلامی دانشگاه تبریز
 • زهرا کیاشمشکی: پژوهش هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • سبحان محبی : فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • شیرین صادقی : فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • نسرین مزینانی : فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • مریم انصاری : فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • ویدا نور خلعتبری: فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • مژگان عباسی: فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • مرجانه سوزن کار: فلسفه هنر دانشگاه علوم تحقیقات
 • شادی کرمانشاهی: فلسفه هنر دانشگاه تهران مرکز
 • فرناز فرازمند: فلسفه هنر دانشگاه تهران مرکز
 • امیرعطا جولایی: فلسفه هنر دانشگاه تهران مرکز
 • شیرین خادمی: فلسفه هنر دانشگاه تهران مرکز
 • متین سمیع خواه: فلسفه هنر دانشگاه شاهرود
 • محبوبه مقیم نژاد: فلسفه هنر دانشگاه شاهرود
 • علی محمد علی زاده: فلسفه هنر دانشگاه شاهرود
 • پگاه گوهری: فلسفه هنر دانشگاه سنندج
 • سعیده آجوربندیان: فلسفه هنر دانشگاه سنندج
 • کامیار پورعالی : فلسفه هنر دانشگاه سنندج
 • نشاط میرمهدی: فلسفه هنر دانشگاه همدان
 • نرگس ذکرعلی: فلسفه هنر دانشگاه همدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.