مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد هنر)

ظرف ساسانی

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی /

عناوین دروس امتحانی:

1-زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

2-فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان

3-نقد ادبی و هنری

4-اصول فلسفه و عرفان اسلامی

5-شناخت مواد و مصالح

6-هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

7- مباحث موزه

رشتهگرایشکد

ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)
1234567
1)پژوهش هنر

12340000
2)صنایع دستی

22200340
 

3)هنر اسلامی

1)مطالعات نظری 

3

 

 

2

 

3

 

 

2

 

 

1

 

2

 

2

 

 

0

 

2)مطالعات تاریخی و تطبیقی
3)مطالعات نگارگری و کتابت
4)مطالعات موزه

42200003
5)تاریخ هنر ایران اسلامی

 

3

 

2

 

3

 

2

 

1

 

2

 

2

 

0

6)تاریخ هنر ایران باستان

7)حکمت هنر اسلامی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *