اساتید و هیئت علمی آکادمی شمسه

نام و نام خانوادگیسوابق تحصیلیسوابق آموزشی و اجرایی
 محمد ضیمراندکتری معرفت‌شناسی و آموزش فلسفه، دانشگاه ماساچوست، آمریکافیلسوف، مورخ و منتقد هنری،  مدرس دانشگاه های ماساچوست، هنر و تهران
 مرتضی مردیهادکتری فلسفه (روش شناسی)، دانشگاه نانت (فرانسه)نویسنده، روزنامه نگار، مترجم و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 بهمن نامور مطلقدکتری ادبیات تطبیقی، دانشگاه بلزپاسکال در

کلرمون-فران، فرانسه

استادیار گروه زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی
مسعود علیادکتری فلسفه از موسسه حکمت و فلسفهمترجم و پژوهشگر ایرانی حوزۀ فلسفه و استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر
حسینعلی نوذریدکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهرانپژوهشگر و نظریه‌پرداز حوزه علوم سیاسی ،عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 اسماعیل بنی اردلاندکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهرانریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر، ریاست دانشکده سینما و تئاتر
 عباس مخبرکارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه تهرانمترجم و پژوهشگر در زمینه‌های علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، اسطوره‌شناسی و ادبیات
ابوالقاسم اسماعیل پوردکتری فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهرانهیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده، مترجم و اسطوره شناس

استاد مدعو دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای 2006-2004

 حمیدرضا شعیریدکتری معناشناسی، دانشگاه لیموژ فرانسهنشانه‌شناس، معناشناس، کارگردان تئاتر و منتقد ادبی و هنری و هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 حمید سوریدکتری تاریخ هنر، دانشگاه کالیفرنیامحقق، پژوهشگر، مورخ و منتقد هنری
 امیر نصریدکتری فلسفه هنر،  دانشگاه علامه طباطباییهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 عطاالله کوپالدکتری پژوهش هنر و مطالعات تئاتر، دانشگاه تهرانرییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 سعید اسدیدکتری مطالعات تئاتر ، دانشگاه تهران، مدیر مجموعه تئاتر شهرهیئت علمی دانشگاه تهران، نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر، مدیریت تئاتر مولوی، عضو شورای پژوهشی اداره کل هنرهای نمایشی، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر
 امیر مازیاردکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطباییمدیرگروه دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی دانشگاه هنر، مدیر علمی انتشارات حکمت
 مصطفی مهرآئیندکتری جامعه شناسی، تربیت مدرسمدرس دانشگاه، هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مدیریت موسسه رخداد تازه
 کامبیز موسوی اقدمدکتری تاریخ هنر و مطالعات بصری،

دانشگاه منچستر انگلستان

هیئت علمی دانشگاه هنر، مدرس دانشگاه متروپولیتن منچستر
 هلیا دارابیدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه هنر
 حمید ششجوانیدکتری کارآفرینی فرهنگی با گرایش اقتصاد هنر، هلندمدرس دانشگاه های هنر اصفهان و دانشگاه بین‌المللی امام رضای مشهد
 بهنام کامرانیدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه هنر، برگزار کننده بیش از 100 نمایشگاه داخلی و خارجی نقاشی
 زهرا ایرانی صفتدکتری نقد هنری، دانشگاه SDSU، کالیفرنیامدرس دانشگاه های شریعتی، الزهرا و علم و فرهنگ
محمد مهدی اردبیلیدکتری فلسفه غرب ، دانشگاه تبریز عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدرس دانشگاه هنر و علامه طباطبائی
مقالات : بیلدونگ: ریشه ها، کارکردها و دلالت ها ، متافیزیک، بهار و تابستان 99

مرگ خدای نیچه: اعلامیه ای سرخوشانه یا مرثیه ای سوگوارانه؟، پژوهشنامه فلسفه دین ،99 /  هردر و ظهور فلسفه فرهنگ، پزوهش های فلسفی ، 98 و …

کتب :  آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، تهران: روزبهان، ۱۳۹۰.

هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی، تهران: علمی، ۱۳۹۴.

پرتابهای فلسفه، تهران: ققنوس، ۱۳۹۹ و …

 علیرضا عامریدکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 اسماعیل اریبدکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه ادبیات فارسی و زبان های خارجی
 علی اصغر میرزایی مهردکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنرهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
 نادر شایگان فردکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
مقالات : بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تأکید بر نقاشی های سزان، شناخت ، 1393. / تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی، شناخت، 1397.

کتب :  کتاب زیبایی شناسی زندگی روزمره، هرمس ، 1399.

تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو-پونتی، هرمس ، 1397 و …

 زینب صابردکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتهیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 ساغر پزشکیاندانش آموخته رشته نقاشی مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریسمدرس دانشگاه های هنرهای زیبا، الزهرا و شاهد
 اکبر نیکان پورکارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تهران و دارای مدرک درجه یک (دکتری هنر) از شورایعالی ارزشیابی هنرمندان کشورتصویر‌ساز کتاب‌های کودکان و تصویرساز برای مطبوعات کودک و نوجوان به مدت 20 سال، طراحی وایلستراسیون کتاب‌های کودکان بیشتر از 50 کتاب، مدرس دانشگاه
 مهدی حبیبیکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه تربیت مدرسهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
 امین نورانیکارشناس نقاشی دانشکده هنرهای زیبامدیریت آتلیه شن، برگزار کننده بیش از 10 نمایشگاه انفرادی
 محمود نفیسیکارشناسی ارشد انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرسمدرس دانشگاه سوره
 بهزاد صحتیکارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه هنر، الزهرا و پارس
 سعید احمدیکارشناسی ارشد سینما، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزمدرس دانشگاه های تهران، سوره، هنر و معماری
 رامتین شهبازیدانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزهیئت علمی دانشگاه سوره، پژوهشگر و منتقد فیلم
 حسن خوبدلدکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهانمدرس دانشگاه تهران و هنر، مترجم کتاب های کلمات عکاسی، درآمدی بر نظریه های عکاسی، عکاسی، گراهام کلارک
 

محمدرضا مریدی

 

دکتری جامعه شناسی هنر، دانشگاه هنر تهرانهیئت علمی دانشگاه هنر تهران، مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی هنر در خانه هنرمندان
 عبدالحسن پیروزدکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطباییمدرس دانشگاه هنر و معماری، امام صادق و قم
محمد وکیلیدکتری مدیریت بازرگانیمدرس و طراح سوالات استعداد تحصیلی و GMAT، مدیر سایت مرجع لستعداد تحصیلی در ایران، مولف پرفروش ترین کتاب استعداد تحصیلی آزمون دکتری
مهرنوش غضنفریدکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیمدرس دانشگاه شریعتی و پارس
مهدی انصاریدانش آموخته دکتری فلسفه هنرمدیر مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه، مشاور علمی مجمع فلاسفه ایران
مقالات: بررسی تطبیقی الگوی آفرینش اثر هنری در بین النهرین ویونان

کتب : هنر از دریچه نظریه ؛ درسگفتارهایی پیرامون نقد و نظر در هنر : انتشارات روزبهان. / زبان تخصصی هنر ؛ دایره المعارف واژگان و اصطلاحات ، انتشارات کلک آزادگان

آرش حیدریدکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائیمدرس دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه علم و فرهنگ
مسعود حسینیدکتری فلسفه‌ غرب دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه تهران
آیدین کیخاییدکتری در اندیشه سیاسی و اجتماعی،دانشگاه یورک، تورنتوکاندیدشدن رساله دکتری برای جایزه بهترین رساله سال ، مدرس فلسفه در دانشگاه یورک
علی ذاکریکارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تربیت مدرسمدرس دانشگاه تهران، هنر، تربیت مدرس

عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران

کیانوش غریب پورکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنرمدرس دانشگاه هنر، سوره

طراح و تصویرگر و مدیر جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران

و هیئت مدیره انجمن طراحان پوستر تاتر ایران

زروان روح بخشانکارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه هنرهای زیباکیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر دانشگاه علم و فرهنگ،

عضو شورای سیاست‌گذاری مجله پشت بام و سردبیر مجله آنلاین پشت بام

کامران لامعیپست دکترا، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهرانبورس دوره پست دکترا، بنیاد ملی نخبگان،

بورس پژوهشی، مرکز ملی تحقیقات علمی CNRS، فرانسه

بورس وابسته آموزشی-پژوهشی، دانشگاه پاریس، فرانسه

بورس دکتری، دانشگاه پاریس، فرانسه

تدریس در دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس

تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور

هانی اشرفیدکترا فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتدریس در دانشگاه تهران، موسسه تعلیم خرداد، تشکل دانشجویی دانشکده فنی

مقالات چاپ شده در نشریه های دانشگاه خوارزمی و علامه طباطبائی

مهدی رفیعکارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهرانمدرس، مؤلف و مترجم مقالات و کتب فلسفه

مقالات چاپ شده در مجله سینما و ادبیات، مجله هنر آگه، مجله بخارا، روزنامه اعتماد

جواد علیمحمدیدکترا پژوهش هنر، دانشگاه شاهدعضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، رئیس گروه تاریخ فرهنگستان هنر
گلنار نریمانیپست دکترا فلسفه، دانشگاه فرانسهنویسنده، پژوهشگر و مدرس فلسفه
احمد رستمعلیکارشناسی ارشد تأتر، دانشگاه سورهتاریخ پژوه و پژوهشگر حوزه هنر
نوید نادریدکترا ادبیات، دانشگاه دوک (کارولینای شمالی)پژوهشگر پسا دکترا دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه دوک، مدرس دانشگاه

علامه طباطبائی

امیررضا نوری پرتودانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علوم تحقیقات تهرانمدرس دانشگاه سوره، دانشگاه هنر و دانشکده صدا و سیما

منتقد و پژوهشگر حوزه سینما

فواد حبیبیدکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

 

مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد (واحد سنندج)

برخی کتب منتشر شده‌ی او عبارتند از : بازگشت [به] اسپینوزا، وارن مونتاگ، انتشارات آگاه، 1398.

ترور علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه، سوفی وانیچ، نشر نی، ۱۳۹۷.

علیه ایدئولوژی‌‏های پایان، انتشارات کتاب آمه، ۱۳۹۲.

سعید احمدزادهکارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس

 

برگزاری 5 نمایشگاه انفرادی و 80 نمایشگاه گروهی (در ایران، فرانسه، استرالیا، انگلیس و امارت)/ برنده هفتمین بینال ملی نقاشی معاصر ایران
احمدرضا آزموندکتری جامعه شناسی

 

نگارش مقاله مقدمه ای بر روش شناسی سیدجواد طباطبایی
حسام سلامتدکتری جامعه شناسی

 

نگارش مقاله‌های: مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران پس از انقلاب، دولت سازی و سازوکارهای تاریخی مدیریت بر تهران، طلوع تاریخ از شرق؛ ایران، هگل و فلسفه تاریخ، جدال بر سر عقل: فوکو در برابر هابرماس؛ بازسازی گفت گوی انتقادی فوکووهابرماس در باب سطوح و سویه‌های عقل، کتاب بهنگام یک هگلی جوان

 

شهریار وقفی پورکارشناسی ارشد فلسفه‌ی هنر ،  دانشگاه هنربرخی کتاب ها : دهِ مرده، انتشارات نیم‌نگاه، ۱۳۸۱ / ایستاده در استوای شب، نشر شمشاد، ۱۳۹۷ / دست بد، نشر نیماژ، ۱۳۹۷ / پس از بابل ، نشر مروارید، ۱۳۹۰ / هیولا، نشر رخداد نو، ۱۳۹۱ / ایده‌ روانکاوی، نشر سیب سرخ، ۱۳۹۹ / وزرات فکر و دانش سیاست، نشر نیماژ، ۱۳۹۷ و …
پوریا جهانشادمهندسی عمران دانشگاه پلی تکنیکمستند ساز ،  عضو انجمن منتقدان و مدیر گروه رخداد تازه مستند
مدرس: کارگردانی سینما، تحلیل فیلم، فیلم نامه نویسی
عضو هیات داوران بخش بین الملل جشنواره سینما حقیقت از طرف انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 1393 و …
میلاد روشنی پایانکارشناسی ارشد فلسفه هنر ، دانشگاه هنرکتاب : سینما و مرگ (درباره نامیرایی و تصویر
برخی از مقالات : یادداشتی در نسبت لانتیموس و سوفوکل( در غیاب خدایان اوریپید) / (درباره رئالیسم جادویی) واقعیت شگفت و میدان خالی خیال / ادراک سوبژکتیو و بدنمند قاب سینماتوگرافیک از منظری کانتی /
نیلوفر آقا ابراهیمیدکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه الزهراکتاب ها : زبانشناسی کاربردی، 1393 ،انتشارات علمی و فرهنگی /   بیانیه ی مکتب رمانتیک (آین رند)، 1396 ،انتشارات تمدن علمی /  .در ستایش عشق، 1397 ،انتشارات تمدن علمی /  فلسفه ی هنر (هگل)، 1397 ،انتشارات تمدن علمی /  یادداشتهای مارسل دوشان، 1398 ،نشر علم /  ادداشتهای آنتون چخوف، 1399 ،نشر علم و ….
فربد مرشد زادهکارشناسی ارشد نقاشینقاش و هنرمند نوگرا ، مدرس نقاشی
نمایشگاه ها : گالری گلستان، 1392 / گالری مهروا ، 1393 / گالری حنا، 1389 / گالری شیرین ، 1386 و ….
مسعود زنجانیکارشناسی ارشد فلسفهمدرس و پژوهشگر فلسفه با رویکرد فلسفه برای زندگی
مقالات : ساحت های فلسفی ناظر به زبان در فرهنگ فلسفی پیتر آنجلس تامّلی درباره هنرِ «ِنقد» و پیوند  آن با «دوستی» / تامّلی درباره سودمندی «نقد» و پارادوکس‌های آن /حافظِ ایرانی یا ایرانِ حافظی؟ /
کتاب‌ در دست انتشار: کلمات باطل، بربسته‌ها و بررسته‌ها، درباره‌ها و دوگانه‌ها
مجید پروانه پوردکتری فلسفه دانشگاه اصفهان پژوهشگر و مترجم حوزه فلسفه .  مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
کتاب : فیلم همچون فلسفه: اندیشیدن بر پرده، انتشارات نیلوفر ، 1397.

مقالات: از آن خودسازی و فلسفه ژیل دلو ز: جستاری درباره ارتباط تفکر و ضد افلاطون گراییِ دلوزی با هنر مدرن / تمایز معنای فلسفی بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر

پوریا رمضانیانکارشناسی ارشد موسیقی دانشگاه هنر تهراننوازنده و موسیقی‌دان ، پژوهشگر فلسفه هنر ، محقق و مترجم آثار آدورنو
محمد هاشمیدکتری فلسفه هنر 

مدرس ، منتقد و پژوهشگر سینما و تئاتر

مقالات : درام تاریخی صادق هدایت از دیدگاه نظریه تاریخ گرایانه جدید .

 

 

کاوه بهبهانیپژوهشگر فلسفهپژوهشگر ، نویسنده و مترجم

مترجم کتاب‌های : متفکران بزرگ فلسفه اخلاق ، تفکر علمی ، زیبایی شناسی
فلسفه اثر ، معرفت شناسی ، فلسفه مک اینتایر

 

 

محمدرضا علی اکبریدکتری مطالعات تئاتر دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه تهران،‌ هنر (سینما و تئاتر) و سوره ،‌بازیگر تئاتر و سینما
محسن کرمیدکتری فلسفه‌ی هنرهیئت علمی دانشگاه صدا و سیما،
مقالات : فیلمسفه یا فیلم به مثابه‌ی فلسفه: جستاری در دفاع از امکان فلسفه‌پردازی از طریق فیلم/ فلسفه به چه کارِ زندگی می‌آید؟/رهیافت اخلاق‌ستیزی در نقد اخلاقی هنر: گزارش و نقد آراء متیو کیئرن
کتاب : ترجمه‌ی تاریخ زیبایی‌شناسی (جلد اوّل: زیبایی‌شناسی قدیم)، نوشته‌ی ووادیسواف تاتارکیه‌ویچ : انتسارات کرگدن 1401 ، جستارهای زیبایی‌شناختی، نوشته‌ی دیوید هیوم : انتشارات کرگدن، 1399 /  تألیف نقد زیبایی‌شناختی و نقد اخلاقی : نگاه معاصر 1396.
علی عباسیدکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه لیموژ فرانسهعضو هیأت علمی رسمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، مدیر داخلی مجله پژوهشنامه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیر گروه زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، رئیس گروه پژوهشی تخیل‏شناسی هنر، فرهنگستان هنر
لیلا صادقیدکتری زبانشناسی، دانشگاه تهرانپژوهشگر، داستان نویس ، شاعر و منتقد ادبی، مدرس دانشگاه
مرتضی حاجی زادهدکترای ادبیات انگلیسی و مطالعات فرهنگی دانشگاه آکلند در نیوزلندپزوهشگر ، نویسنده و مدرس دانشگاه اکلند ،
تمرکز مطالعات و پژوهش‌های ایشان بر ادبیات محیط زیستی، نقد ادبی در قرن بیست و یک، و رابطه‌ِ‌ی رسانه و فرهنگ است.

 

ابراهیم صفا بخشفارغ التحصیل دکتری  از دانشگاه

Southern Illinois University at Carbondale

 

 

نویسنده، پژوهشگر و مدرس فلسفه

پایان نامه ارشد:  “معرفی پدیدارشناسی هوسرل از طریق روانشناسی محض”
پایان نامه دکتری:

Dissertation: Foucault’s Rhetorical Standpoint: Discourse, History and Parresia

 

 

میلاد نوریدانش‌آموخته دکتری فلسفه تطبیقیپژوهشگر و مدرس فلسفه در حوزه و دانشگاه. همکاری با برخی مراکز علمی و فرهنگی نظیر دانشنامۀ جهان اسلام، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، موسسه فرهنگی‌هنری سروش مولانا و …

ترجمه :  «علم و دین در جستجوی حقیقت» و «الهیات در متن علم» نوشته  جان پوکینگهورن.

مقالات: «مفهوم علیت در پارادایم‌های پزشکی»، «تحلیل معرفتی از بساطت و غیریت وجود»، «مسئلۀ ثبات شخصیت در چارچوب نظریۀ حرکت جوهری نفس»، «بررسی تعارض سینوی در مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول»، «زمان و دیمومت در فلسفه دکارت»، «زیست تکاملی در چارچوب تشکیک وجود و حرکت جوهری»، «چالش سینوی در مسئله حدوث نفس و بازسازی صدرایی آن»، «اتصال دنیا و آخرت بر بنیان اصالت وجود»

. ­وی اینک به پژوهش درباب بنیادهای متافیزیکی شناخت و بنیادهای متافیزیکی حکمت عملی اشتغال دارد.

مریم نصر اصفهانیدکتری فلسفه از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نواخلاق‌پژوه، مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

عمده فعالیت خانم نصراصفهانی در حوزه اخلاق نظری معطوف به اخلاق مراقبت و اخلاق زنانه‌نگر است و از جمله آثار ایشان می‌توان به ترجمه کتاب «درباره مراقبت: تحلیل فلسفی مفهوم پروای دیگری داشتن، نوشته میلتون میرآف» و نگارش مقالات «نقد اخلاق، جنسیت و تغییر مرزهای فاعل اخلاقی» و «ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز: تاملی بر راهبردهای زنانه‌نگر بازخوانیِ تاریخ فلسفه غرب» اشاره کرد.